Digitukipalveluja mikroyrittäjille COVID-19-kriisistä selviämiseen

Oulun yliopisto tarjoaa Pohjois-Pohjanmaan mikroyrittäjille SISUa ja digiä yrittäjyyteen -hankkeessa tukipalveluja ja täsmätukea COVID19-kriisistä selviytymiseen. Talouden äkillisesti poikkeustilaan sysännyt Covid-19-pandemia on asettanut erityisesti mikroyrittäjät haastavaan asemaan.

Valtion hallinto ja kunnat ovat kehittäneet erilaisia taloudellisia tukitoimia yrityksille toimintaedellytysten turvaamiseksi, mutta yrittäjät tarvitsevat tämän lisäksi tukea osaamisen kehittämiseen sekä liiketoiminnan uudelleen suuntaamiseen. Mikroyrittäjät ovat erityisen haavoittuvassa asemassa, koska mikroyrittäjän henkilökohtainen talous on kytköksissä yrityksen taloudelliseen tilaan.

Poikkeusoloissa yrittäjiltä vaaditaan erityisesti muutoskykyä, itsensä johtamista, luovuutta, verkostoitumista, digitaitoja sekä valmiutta etätyöskentelyyn ja etäpalveluiden tuottamiseen. Nyt käynnistyvän hankkeen toimenpiteillä tuetaan mikroyrittäjien kokonaisvaltaista selviytymistä siten, että yritystoiminnan jatkaminen olisi mahdollista COVID-19-kriisin aikana ja sen päätyttyä.

Tukipalvelut koostuvat

  • SISU-digiklinikasta,
  • Yrittäjän SISU-digipankista
  • Liiketoiminnan uudelleen muotoilusta palvelumuotoilun keinoin.

Toimilla pyritään tukemaan yrittäjän jaksamista ja toisaalta paikkaamaan niitä osaamisvajeita, mitkä ovat kaikista keskeisimpiä mikroyrittäjien arjessa aikaisempien tutkimusten, hankkeiden ja nykytilanteen kartoituksen perusteella. Erityiskohteena on mikroyrittäjän digitaidot, jotka ovat nousseet keskiöön COVID-19-kriisin aiheuttaman poikkeusolon aikana. Tukipalvelut käynnistyvät kesäkuussa ja kestävät vuoden 2020 loppuun asti.

- ”Mikroyrittäjät tarvitset selviytyäkseen kaiken mahdollisen tuen ja avun. Pyrimme kehittämistyöhön yrittäjän omista lähtökohdista ja sellaisiin toimiin, joilla on pitkäkestoista vaikuttavuutta yrittäjälle ja yritykselle”, kertoo projektipäällikkö Tiina Salmijärvi.

Mikroyrittäjille suunnatut kehittämistoimet kytkeytyvät Oulun yliopistossa jatkuvaan oppimiseen, jossa yliopisto tarjoaa tukea oppimiselle ja kehittymiselle työuran kaikissa vaiheissa. SISU:a ja digiä yrittäjyyteen -hankkeen toteuttajina ovat Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET) ja Kerttu Saalasti Instituutin (KSI) Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®. Hankkeelle on myönnetty Euroopan sosiaalirahaston rahoitus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta.

Lisätiedot: Tiina Salmijärvi, tiina.salmijarvi@oulu.fi, Santeri Halonen santeri.halonen@oulu.fi

SISUa ja digiä yrittäjyteen -hanke

Viimeksi päivitetty: 1.9.2021