ARVO edistää vähähiilisyyttä

ARVO eli Vähähiilinen yritysekosysteemi maaseudun ratkaisuna kestävään kasvuun –projektin käytännön toiminta alkaa elokuussa. Projektissa kehitetään vähähiilistä yritysekosysteemia Nivala-Haapajärven alueella sekä Nivalan Teollisuuskylässä.

ARVO-hankkeen tavoitteena on selvittää ja mallintaa ne keinot, joilla harvaan asutulla alueella sijaitseva yritysekosysteemi muutetaan vähähiiliseksi. Hankkeella lisätään yritysten tietoisuutta vähähiilisistä energia-, kierrätys- ja logistiikkaratkaisuista ja niiden käyttöönotosta. Lisäksi selvittämällä biokaasun tuotantoyksikön sijaintia ja logistiikan optimointia hanke edistää biokaasutuotannon sijoittumista alueelle ja luo alueellisia materiaalivirtoja hyödyntäviä verkostoja ja yhteistyömuotoja.

ARVOn toteutuksesta vuosina 2020-21 vastaavat Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti ja NIHAK. Hankkeen budjetti on 299 544 €. Pohjois-Pohjanmaan liiton (EAKR) lisäksi hanketta rahoittavat Nivalan kaupunki, Nivalan Teollisuuskylä Oy sekä Nivalan kaukolämpö Oy.

Lisätietoja: projektipäällikkö Ulla Lehtinen (ulla.lehtinen@oulu.fi), Kerttu Saalasti Instituutti, MicroENTRE.

Viimeksi päivitetty: 1.9.2021