MicroENTRE®n kehityspäällikkö väitteli tohtoriksi

MicroENTRE®n kehityspäällikkö, juristi ja ekonomi Martti Saarela väitteli tohtoriksi Oulun yliopiston luentosalissa L7 Linnanmaalla 12. kesäkuuta 2020.

Koronatilanteen vuoksi osanottajamäärää oli rajoitettu ja tilaisuutta pystyi seuraamaan myös etänä Teams-sovelluksen avulla. Väitöstilaisuus järjestettiin suomeksi.

Vastaväittäjinä toimivat dosentti Ilkka Raatikainen Vaasan yliopistosta ja professori Pekka Abrahamsson Jyväskylän yliopistosta, jotka molemmat osallistuivat keskusteluun etäyhteyden kautta. Kustoksena toimi Kerttu Saalasti Instituutin johtaja ja yksi väitöskirjan ohjaajista, professori Matti Muhos.

Saarelan väitöskirjan ”Kasvunhallinta digitaalisia terveyspalveluita tuottavissa eHealthstartup -yrityksissä” tavoitteena oli selvittää eHealth-palveluja tuottavien start up -yritysten kasvunhallintaa. Tutkimuksessa kerättiin haastatteluaineistoa Suomesta, Ruotsista ja Yhdysvalloista. Tutkimus tuo eHealth start up -yritysten liiketoiminnasta esille kaksitoista erityispiirrettä, jotka auttavat ymmärtämään kasvunhallintaa tutkitussa kontekstissa. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää yritysten johtamisen haasteiden ennakoinnissa, mikä voi johtaa riskien vähentymiseen yritysten start up -vaiheessa.

Saarelan väitöskirja on erittäin ajankohtainen käsillä olevan koronaepidemian aikana, jolloin digitaalisiin palveluihin siirtyminen on kiihtynyt myös terveysalalla. Vastaväittäjä prof. Raatikaisen mukaan ”tutkimusaineiston joukossa oli myös etänä palveluja tarjoavia yrityksiä, jotka ovat saaneet lisää tilauksia koronakriisin myötä.” Tilaisuudessa käytiin ajoittain tiukkaakin keskustelua valituista tutkimusmetodeista ja -malleista, mutta yleisesti ottaen keskustelun sävy oli yhteen hiileen puhaltava ja monin paikoin myös humoristinen.

Professori Raatikaisen mukaan ”Saarela on osoittanut hienoa kyvykkyyttä ja taitoa käydä tieteellistä keskustelua valitusta aiheesta syvällisesti ja sen rajoja laventaen”. Vastaväittäjät pitivät työtä hyvin ansiokkaana ja se on vapaasti luettavissa Oulun yliopiston Jultika-tietokannassa.

Kehityspäällikkö Saarela kiitti tilaisuuden lopuksi työnsä ohjaajia sekä ohjausryhmää. Kiitoksia saivat myös Oulun yliopiston tuotantotalouden oppiaine, Kerttu Saalasti Instituutti ja mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®, jossa Saarelan mukaan voi menestyksekkäästi tehdä myös tutkimustyötä kehityshankkeiden ohella. Saarela kiitti myös artikkeliväitöskirjansa kanssakirjoittajia artikkeleissa mukanaolosta. Erityisen suuren kiitoksen Saarela osoitti perheelleen ja vanhemmilleen sekä lapsilleen, jotka tuovat hänen mukaansa akateemiselle työlle sopivaa vastapainoa. ”Hyvältä tuntuu” kommentoi Saarela lopuksi ja aikoi hyödyntää työkavereilta saamansa lahjakortin transakustisen kitaran hankinnassa.

Koko MicroENTRE®n henkilökunta toivottaa Martille valtavan paljon onnea tämän fantastisen saavutuksen johdosta!

Markus Rytinki

Viestintävastaava

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®

Viimeksi päivitetty: 1.9.2021