Julkaisu: Yritysverkosto vahvistaa yrittäjämäisiä toimintoja

Mikroyrittäjyyskeskuksen uudessa tutkimusjulkaisussa on analysoitu valtakunnallisesti toimivaa MicroENTRE Yritysverkostoa yrittäjämäisiä toimintoja vahvistavana käytäntöyhteisönä (Community of Practice). Tutkimuksen tekijät ovat Anna-Mari Simunaniemi, Riitta Forsten-Astikainen, Kai Hänninen ja Matti Muhos.

MicroENTRE Yritysverkoston toimintamalli perustuu mikroyrittäjien, paikallisten yrityspalveluorganisaatioiden ja yrittäjyystutkijoiden yhteistyöhön. Vuodesta 2015 viiden Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnan alueella käynnistetty vertaisverkosto kannustaa yrittäjiä jakamaan kokemuksiaan ja tekemään nopeita kokeiluita kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi. Analyysin aineistona on käytetty näissä ydinryhmätapaamisissa tehtyjä muistiinpanoja, tallenteita sekä tutkijoiden omia havaintoja.

Artikkelissa kuvataan esimerkein, millaisia yrittäjämäisiä toimintoja verkosto on edistänyt. Havaitut toiminnot on esitetty Wengerin (2011) tekemän käytäntöyhteisöjen typpillisten toimintojen luokittelun mukaisesti. Yrittäjät esimerkiksi jakavat ryhmätapaamisissa liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyviä ideoitaan, etsivät käytännön kokemuksia toisilta yrittäjiltä sekä etsivät kumppaneita yhteisiin avauksiin. Kokemus on myös osoittanut, että säännöllisesti ja yrittäjälähtöisesti kokoontuva mutta yrityspalveluasiantuntijoiden fasilitoima verkosto soveltuu hyvin harvaan asuttujen alueiden yritysten verkostoitumiseen.

Artikkeli on osa EmeraldPublishingin kirjaa Entrepreneurial Behaviour: Unveiling the Cognitive and Emotional Aspects of Entrepreneurship, jonka ovat toimittaneet Andrea Caputo (University of Lincoln, Iso-Britannia) ja Massimiliano M. Pellegrini (University of Rome Tor Vergata, Italia).

Kirjan esittely kustantajan sivuilla.

Viimeksi päivitetty: 1.9.2021