Yrittävän kulttuurin johtamisen ja kehittämisen verkkopalvelu koulutusorganisaatioille

SoloENTRE-hankkeessa on aloitettu koulutusorganisaatioille suunnatun yrittävän kulttuurin itsearviointipalvelun toteutus. Palvelu tukee oppilaitosten yrittäjyyskasvatusta. Palvelun toteutus tapahtuu yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan yrityspalveluorganosaatioiden sekä eri kouluasteiden välillä. Palvelun SoloENTRE-hankkeelle tuottaa sähköisesti Codemate Oy ja se otetaan käyttöön vuoden 2020 loppuun mennessä.

Yrittävän kulttuurin itsearviontipalvelu on tarkoitettu koulutusorganisaatioille, jotka haluavat arvioida yrittävän kulttuurin rakentumista ja yrittäjyyskasvatuksen toteutumista organisaatiossaan. Palvelun avulla koulutusorganisaatio voi omatoimisesti arvioida ja suunnitella yrittävän kulttuurin toteutumista ja kehittämistä pitkäjänteisesti. Itsearvioinnin jälkeen koulutusorganisaatiolla on myös mahdollisuus saada yksilöidympää palautetta MicroENTRE®:ltä. Yrittävän kulttuurin itsearviointipalvelun avulla mitataan ja kehitetään koulutusorganisaatioiden yrittäjyyskasvatuksen toteutumista ja yrittävän kulttuurin rakentumista.

Lisätietoja:

Leena Eskola

Projektipäällikkö

+358 40 0906103

Leena.eskola@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 1.9.2021