Mikroyrittäjyydelle näkyvyyttä Helsingin Sanomien Yrittäjä-liitteessä

Mikroyrittäjyyden merkitys on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää valtakunnallista tehtävää mikroyritysten toimintaedellytysten parantamiseksi ja kehittämiseksi. Helsingin Sanomien Yrittäjä-liitteen artikkeli kuvaa instituutin monipuolista toimintaa, jossa yhdistyy tutkimus, yritysten kehittämistyö ja koulutus.

Maaliskuun 17. päivä julkaistussa artikkelissa kerrotaan yliopiston tarjoamasta koulutuksesta mikroyrittäjyyden alalla. Tarjolla on kursseja muun muassa etätyön johtamisesta, yrittäjän immateriaalioikeuksista sekä digitaalisesta myynnistä ja markkinoinnista. Kurssit ovat käytännönläheisiä ja niiden avulla voidaan alentaa yrityksen perustamiseen liittyvää kynnystä.

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREn ® hallinnoimassa, EAKR-rahoitteisessa SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri -hankkeessa on puolestaan luotu testejä, joiden avulla yritykset voivat hahmottaa liiketoimintansa digitaalista valmiutta ja kehittää kasvukyvykkyyttään. Yritysten ajankohtaiset kehityskohteet on helppo paikantaa näiden ilmaisten digitaalisten työkalujen avulla.

Lue lisää Instituutin valtakunnallisesta tehtävästä, koulutuksesta ja SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri -hankkeesta täältä:

https://newspool.fi/taustatukea-kotimaisille-mikroyrittajille/ (Juttu)

https://issuu.com/contenthouseoy/docs/content_house_yritta_ja__a8569803ae6798 (Yrittäjä-liite kokonaisuudessaan)

Markus Rytinki

Tutkijatohtori, Viestintävastaava

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE ®

Viimeksi päivitetty: 1.9.2021