Interreg Foundation-hankkeen alueanalyysi julkaistu: Vientiyritykset voivat menestyä ja kasvaa maaseutumaisilla alueilla

Yritysten menestyksen kannalta on tärkeää, että kasvulle otolliset olosuhteet luodaan resurssiviisaasti ja omiin vahvuuksin keskittyen. Yritysten tarpeisiin keskittyvällä tutkimus- ja kehittämistoiminnalla voidaan tukea uusien innovaatioiden ja investointien kautta työtä ja kasvua eli alueen elinvoimaisuutta. Kansainvälisille markkinoille ponnistamisessa alueen toimijoiden aito yhteistyö voi olla merkittävä mahdollistaja. Hyvät paikalliset, kansalliset ja kansainväliset verkostot ovat keskeinen resurssi menestykseen.

Interreg Foundation-hankkeen alueanalyysi julkaistu: Vientiyritykset voivat menestyä ja kasvaa maaseutumaisilla alueilla.

Nivala-Haapajärven alueelle kohdennetussa tutkimuksessa haastateltiin vientiyrityksiä osana monikansallista Foundation hanketta, joka tähtää aluekehitykseen tehostamiseen tutkitulla tiedolla. Vaikka harvaan asuttujen alueiden yritykset ovat yleensä hyvin pieniä, kansainvälisiä kasvuyrityksiä löytyy esimerkiksi Nivala-Haapajärven alueelta huomattava määrä. Yritysten menestyksen kannalta on tärkeää, että kasvulle otolliset olosuhteet luodaan resurssiviisaasti ja omiin vahvuuksin keskittyen. Yritysten tarpeisiin keskittyvällä tutkimus- ja kehittämistoiminnalla voidaan tukea uusien innovaatioiden ja investointien kautta työtä ja kasvua eli alueen elinvoimaisuutta. Kansainvälisille markkinoille ponnistamisessa alueen toimijoiden aito yhteistyö voi olla merkittävä mahdollistaja. Hyvät paikalliset, kansalliset ja kansainväliset verkostot ovat keskeinen resurssi menestykseen.

Vientiyritykset eivät kokeneet sijaintinsa olevan merkittävä tekijä menestyksen ja kasvun kannalta

Euroopan ja Suomen mittakaavassa syrjäisyys tai sijainti rakennemuutosalueella ei ole esteenä menestykselle. Maaseudun yritysten sijainnin ratkaisee pääosin yrittäjän oma asuinpaikka. Tätä mahdollisuutta voidaan aluepoliittisesti tukea erityisesti panostamalla koulutukseen. Haastatteluista noussut haaste olikin nuoriin ikäluokkiin kohdistuva veto- ja pitovoiman puute. Tätä voidaan tukea riittävän lähellä olevilla ja laadukkailla ammattikorkeakoulu- ja ammattikoulutasoisilla koulutusmahdollisuuksilla.

Tutkituista yrityksistä löytyi kasvuhakuisuutta ja suunnitelmallisuutta. Tutkimukseen ja kehittämiseen panostetaan määrätietoisesti, mutta yritykset ovat pitkälti itsenäisiä ja yhteistyötä esimerkiksi korkeakoulujen kanssa on vähän. Suurella osalla kasvua ja kansainvälistymistä tavoittelevista yrityksistä oli systemaattinen strategia kansainvälistymiseen. Kasvuun oli budjetoitu ja tavoitteet olivat euromääräisiä. Perheyrityksissä omistajanvaihdos tuo usein uudistamiseen sekä kasvuun ja kansainvälistymiseen uutta virtaa. Digitaalisuutta yrityksissä hyödynnetään varsin vaihtelevasti, mutta oman tuotteen vientiä harjoittavat yritykset joutuvat panostamaan digitaalisuuteen selviytyäkseen markkinoilla. Tässä koulutus ja tutkimus on ollut hyvänä kumppanina.

Lue tarkemmin raporttijulkaisusta: Ala-Rämi, K., Kotavaara, O., Laasonen, V. Muhos, M. (2021). Finnish regional analysis. Building Regional Resilience to Industrial Structural Change. Nivala-Haapajärvi region (sub-region in Oulu region). FOUNDATION, Interreg Europe.

Foundation hankkeen toimintomme Pohjois-Pohjanmaalla sekä alueen hyvät käytänteet PK-yritysten kehittämiseen on tiivistetty verkkosivuillemme.

Foundation-hankkeen kansainväliset tapahtumat, yhteistyö ja julkaisut on koottu konsortion verkkosivuille.

Erikoistutkija Katariina Ala-Rämi, katariina.ala-rami@oulu.fi, puh. +358 50 350 9471
Tutkimusjohtaja, Ossi Kotavaara, ossi.kotavaara@oulu.fi, puh. +358 50 573 9124
Johtaja, Matti Muhos, matti.muhos@oulu.fi, puh. +358 40 040 7590

Viimeksi päivitetty: 29.11.2021