MicroENTRE®n ydinryhmäverkosto™ on hyväksytty Interreg Europe Policy Learning Platformille hyväksi käytänteeksi

MicroENTRE®n Yritysverkosto on yhteistyömalli, joka perustuu yliopiston mikroyrittäjyyden tutkimusryhmän tiiviille yhteistyölle yritysten ja yrityspalveluorganisaatioiden kanssa. Mikroyrittäjien vertaisverkosto on käynnistetty 13 alueella viiden maakunnan alueella vuodesta 2015 alkaen.

Oulun yliopisto koordinoi valtakunnallisen MicroENTRE® Yritysverkoston toimintaa tarjoamalla ryhmien aluekoordinaattoreille valmennusta ja verkkovälitteisen kehittämisfoorumin sekä ylläpitää verkoston yhteistä verkkosivua, jolla on muun muassa yhteinen tapahtumakalenteri. MicroENTRE® ydinryhmäverkosto on nyt hyväksytty Interreg Europen hyväksi käytännöksi, jonka toivotaan leviävän päättäjien keskuudessa erilaisissa kokemusten vaihdon ja yhteistyön muodossa sekä vaikuttavan yritysten kasvuun Euroopan eri aluilla. (https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4444/microentre-growth-network/).

Kaikista Euroopan yrityksistä 93 % on mikroyrityksiä, jotka ovat siis taloudellisesti tärkeitä, mutta mikroyritysten omat resurssit ovat hyvin rajallisia. Yrittäjien verkostot ovat keskeinen tapa tiedonvaihdolle ja oppimisille. MicroENTRE® Yritysverkoston ryhmissä on onnistuneesti tehty vienti- ja kasvukokeiluja sekä löydetty toimivia malleja kasvu- ja vientihanojen aukaisemiseksi. Kuukausittain yrityksissä ilta-aikaan ja kiertävällä periaatteella kokoontuva mikroyritysten vertaisverkosto tekee vientiä ja kasvua edistäviä nopeita kokeiluja. Lisäksi se levittää tietoa onnistumisista kasvavassa verkostossa ja sen ulkopuolella.

MicroENTRE® Yritysverkostoon osallistuvat mikroyritykset muodostavat alueellisia ydinryhmiä. Alueelliset ydinryhmät tapaavat kuukausittain ydinryhmätapaamisessa kiertävällä periaatteella ilta-aikaan jonkin mikroyrittäjien vertaisverkostoon osallistuvan yrityksen tiloissa. Näin mikroyrittäjien vertaisverkosto toimii alustana jakaa yhteisiä kiinnostusten kohteita sekä kehittää, välittää ja hyötyä yhteisestä tiedonjakamisesta. Mikroyrittäjien vertaisverkoston arvo on matalan kynnyksen foorumina ja helposti muunneltavana yhteistyömuotona kunkin alueen tai paikallisiin tarpeisiin. MicroENTRE® Yritysverkosto tarjoaa resursseja niin yrityksille kuin tutkijoille ja yrityskehittäjille yhdessä oppimiseen ja kasvuun luottamuksellisessa ilmapiirissä.

MicroENTRE® Yritysverkosto helposti muotoutuva hyvä käytäntö, sillä

• Mikroyritykset ovat tavallisin yritysmuoto

• Se on jo levinnyt useille alueille Suomessa

• Se toimii ruohonjuuritasolla ja mukautuu toiminnassa mukana olevien yritysten tarpeisiin

• Useimmat mikroyritysten tarpeet ovat samat kaikilla toimialoilla

Interreg Europen asiantuntija arvioi ydinryhmätoiminnan vahvuuksia hyvänä käytäntönä. Arvioinnin mukaan ydinryhmätoiminta luo hyvän kehyksen yhdistäessään mikroyritykset niihin resurssien kanssa, jotka tukevat yritysten päivittäistä liiketoimintaa ja tukevat yritysten kasvua. Tarjoamalla foorumin yhteistyöhön muiden yritysten kanssa verkosto tukee yritysten toimintaa monella tapaa – oppimisen ja suorien yhteyksien yliopiston tutkimuksen kanssa, mikä edistää palveluiden kehittämistä, tämä toiminta edistää kumppanuuksien ja asiakkuuksien löytämistä. MicroENTRE® Yritysverkostolla onkin asiantuntijan näkemyksen mukaan vahva kasvupotentiaali mukautuvuuden ja mikroyrittäjille tarjotun matalan kynnyksen myötä liittyä mukaan.

Lisätietoja MicroENTRE® Yritysverkostosta tutkimusjohtajalta Anna-Mari Simunaniemeltä anna-mari.simunaniemi@oulu.fi tai nettisivuilta https://www.microentre.fi/

Viimeksi päivitetty: 29.11.2021