”Tarvetta mikroyrittäjyyden professuurille”

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin johtaja, professori Matti Muhos ehdotti mikroyrittäjyyden professuurin ja mikroyritysten vientiohjelman perustamista kommentoidessaan kansallista yrittäjyysstrategiaa työ- ja elinkeinoministeriön järjestämässä julkaistamistilaisuudessa.

Suomalaisten pienten yritysten tilanteen profesori Muhos näkee haastavana kahdesta näkökulmasta. Uusien yritysten perustamisaktiivisuus on erittäin alhainen, samoin mikroyritysten vienti ulkoamille.

- Mikroyritysten vienti ulkomaille on Suomessa erittäin alhaisella tasolla verrattuna muihin pieniin kehittyneisiin talouksiin. Vienti suhteessa yritysten kokonaisvientiin ja väkilukuun on tässä vertailuryhmässä viimeisten joukossa. Kestävän kasvun näkökulmasta tämä on hälyttävä tieto. Aktiivista mikroyritysten vienti on aivan lähinaapurissa Virossa Ruotsissa ja Norjassa sekä keskemmällä Eurooppaa Hollannissa ja Sveitsissä. Mikroyritysten suora vienti lisää dynaamisuutta yrityskenttään ja on kestävän kasvun edellytys, Matti Muhos totesi.

- Muissa Pohjoismaissa perustamisaktiivisuus on noin kaksinkertainen ja Virossa yli nelinkertainen. Samalla suuri joukko kannattavia yrityksiä ei löydä jatkajaa. Esimerkkejä yritysten perustamisaktiivisuutta lisäävistä tekijöistä, prosesseista ja parhaista käytännöistä voidaan etsiä muista Euroopan pienistä kehittyneistä talouksista, joissa uusien yritysten perustamisaktiivisuus on korkea (Viro, Luxemburg, Tanska, Norja, Latvia ja Ruotsi). Yritysten määrän lisääminen on jatkuvan uudistumisen edellytys, Muhos jatkoi.

Ehdotuksia kansallisen yrittäjyysstragian toteuttamiseen

Matti Muhoksen mielestä yrittäjyysstrategian tiekartan vaikuttavuuden varmistamiseksi tarvitaan luotettava yrittäjyyden tilannekuva.

-Tietoon perustuva päätöksenteko on kestävän toiminnan lähtökohta. Näiden kapeikkojen avartamiseksi tarvitaan maa- ja aluetason vertailevaa tutkimusta. Jatkossa on tärkeää seurata yrittäjyyden tilannekuvan kehitystä reaaliajassa. Nyt kun strategia konkretisoidaan tiekartaksi, siihen olisi mahdollista lisätä työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama mikroyrittäjyyden professuuri, jonka kotipaikka voisi olla Oulun yliopisto, Muhos ehdotti.

Lisäksi Muhos esitti mikroyritysten vientiohjelmaa perustettavaksi Business Finlandiin nopeuttamaan mikroyritysten konkreettisia vientiponnisteluja.

Lisätietoja: johtaja, professori Matti Muhos, 0400 407 590, matti.muhos@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 29.11.2021