Verkko-opiskelusta puhtia liiketoimintaan - Mikroyrittäjyyden verkkokursseilla opiskelet ajasta ja paikasta riippumatta

Verkko-opinnot ovat ratkaisu henkilölle, joka ei pysty sitoutumaan ja olemaan tietyssä paikassa tiettyyn aikaan, vaan haluaa priorisoida vapauden muun toiminnan edelle. Oppimista voi ajatella itsensäkehittämisen lisäksi myös harrastuksena, joka palvelee sekä yritystoimintaa että henkilökohtaista elämää. Elinikäisen oppimisen edistäminen on yrittäjille menestyksen ja hyvinvoinnin perusedellytys. Verkko-opintoja tehdään oppimisympäristössä, jossa opitaan ymmärtämään erilaisia asioita ja kehitetään mielekkäitä ratkaisuja käytännön ongelmiin. Parhaassa tapauksessa apuna matkalla on verkko-opettaja, jolla on pedagogin koulutus ja kokemusta yrittäjyydestä. Näin on tarjoamissamme uusissa mikroyrittäjyyden verkko-opinnoissa.

Yrittäjä tuntee usein kestostressiä, joka johtuu jatkuvasta epävarmuudesta. Stressi voi olla positiivista tai negatiivista, mutta joka tapauksessa se kuormittaa. Moni on lähtenyt yrittäjäksi olosuhteiden pakosta tai oman intohimon ajamana. Osaaminen omassa ydinliiketoiminnassa on usein vahvaa, mutta osaamisen puute muilla osa-alueilla voi aiheuttaa stressiä ja epävarmuutta. Tällaisessa tilanteessa mielen voi vallata toivottomuus ja näköalattomuus. On yhtäkkiä osattava taloutta, veroasioita, johtamista, verkostoitumista, markkinointia ja varsinkin myyntiä, mikä on suomalaisille usein lähtökohtaisesti vaikeaa. Lisäksi yrittäjillä voi olla niin kiire juosta polkupyörän vieressä, ettei ole aikaa hypätä satulaan. Tunnistatko ilmiön?

Esimerkiksi hoiva-alan yrityksissä yrittäjä voi kuormittaa itseään liikaa olemalla mukana käytännön työssä koko päivän ja jatkaa toisen työpäivän hallinnollisissa tehtävissä. Siksi oman tekemisen arviointia ja ratkaisujen hakemista haasteisiin kannattaa tehdä säännöllisesti asiantuntijan tai kouluttajan kanssa.

Elinikäisen oppimisen edistäminen on yrittäjille menestyksen ja hyvinvoinnin perusedellytys. Oppimista voi ajatella myös harrastuksena, joka palvelee sekä yritystoimintaa että henkilökohtaista elämää.

Verkko-opinnot auttavat yrittäjää ongelmissa

Verkko-opinnot ovat ratkaisu henkilölle, joka ei pysty sitoutumaan ja olemaan tietyssä paikassa tiettyyn aikaan, vaan haluaa priorisoida vapauden muun toiminnan edelle.

Verkko-opintoja tehdään oppimisympäristössä, joka on paikka tai yhteisö, jossa ihmisillä on käytössään erilaisia oppimisresursseja. Näiden resurssien avulla ihmiset voivat oppia ymmärtämään erilaisia asioita ja kehittämään mielekkäitä ratkaisuja käytännön ongelmiin. Parhaassa tapauksessa apuna matkalla on verkko-opettaja, jolla on pedagogin koulutus ja kokemusta yrittäjyydestä.

Tiesitkö, että pedagogiikka tulee sanasta paidagogos, joka oli muinaisessa Kreikassa lapsia kouluun vieneen ja koulusta hakeneen orjan nimitys? Pedagogiikka on siis oppijan saattamista oppimaan tärkeän tiedon äärelle.

Verkko-opettaja hahmottaa kurssille oppimistavoitteet ja verkkopedagogiikka on työväline verkko-opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Usein verkkopedagogiikan pohjalla ovat ongelmalähtöisyys ja ongelmalähtöinen oppiminen, tutkiva oppiminen tai case-työskentely. Verkko-opettaja herättää mielessä konflikteja, haastaa ajattelemaan sekä laajentaa ajattelua uudella tavalla. Parhaassa tapauksessa keskustelut opettajan tai muiden koulutettavien kanssa rikastavat ajattelua ja ongelmiin löydetään ratkaisuja. Mikroyrittäjyyden verkko-opinnoissa ratkotaan käytännön yritystoiminnan haasteita.

Yrittäjän monet roolit asettavat kovan paineen osaamisten kehittämiselle. Osaamistasoja nostamalla stressitaso ja epävarmuus laskee. Hyvä ratkaisu on joustavat mikroyrittäjyyden verkkokoulutukset.

Verkko-opiskelu kannattaa ja sen suosio kasvaa

Siirtyminen perinteisestä luokkahuonekoulutuksesta verkkokoulutusmalliin alkoi jo kaksi vuosikymmentä sitten, silti merkittävin kasvu verkko-oppimisessa koulutusalalla tapahtuu juuri nyt. Verkko-oppimisen avulla voidaan tyydyttää nykyajan ihmisten monia tiedonhankinta- ja oppimistarpeita, joita liittyy joustavuuteen, kustannustehokkuuteen, käyttömukavuuteen ja koulutuspalveluiden saatavuuteen ajasta ja paikasta riippumatta.

Jo ennen koronaviruspandemiaa verkkokoulutustarjonta laajeni vauhdikkaasti, mutta vuosi 2020 moninkertaisti verkkokoulutustarjonnan. Global Marketing Insights selvityksen mukaan verkkokoulutusmarkkinat saavuttavat 375 miljardia dollaria vuoteen 2026 mennessä. Tämä tarkoittaa paljon uusia mahdollisuuksia yrityskoulutuksille ja yrittäjille uusia toimivia tapoja opiskella.

Ratkaisut ja alan trendit tällä hetkellä

Mobiilikäytön lisääntyminen ulottuu voimakkaasti koulutukseen ja oppimiseen. Oppimateriaalien pitää olla saavutettavissa milloin vain ja kaikilla laitteilla. Koulutusten tarjoajan näkökulmasta tämä tarkoittaa, että liikkuvien oppijoiden tarpeiden tyydyttämiseksi on erittäin tärkeää rakentaa kursseja myös mobiilikäyttäjiä ajatellen.

Joustavuus antaa oppijoille parhaan kokemuksen riippumatta siitä, millä laitteella he pääsevät opetukseensa. CNBC: n julkaisemassa selvityksessä todetaan, että vuoteen 2025 mennessä lähes 3/4 ihmisistä käyttää Internetiä vain älypuhelimillaan.

Mikroyrittäjyyden verkko-opinnoissa mobiilioptimoitu oppimateriaali on Moodlessa ja se sisältää sekä podcasteja, luentovideoita että tekstiartikkeleita.

Trendikkäät verkkokurssit suoritetaan ajasta ja paikasta riippumattomasti, myös mobiililaitteilla ja sisällöt koukuttavat oppijaa. Sisältö voi myös olla koottu mikrokursseista, joista muodostuu isompia kokonaisuuksia.Vertaisoppiminen trendinä

Työelämän vuorovaikutus- ja pehmät taidot, kuten luovuus, analyyttinen päättely ja neuvottelutaidot olivat tärkeimpiä kehityskohteita yrityksissä vuonna 2020. Nyt yrityksillä on tavoitteena järjestää yhä enemmän verkkomentorointia sekä vertaisoppimista, joilla saadaan tehokkaita oppimistuloksia. Jatkossa suuri osa tärkeistä työelämätaidoista opitaan yhä enemmän vertaisverkostoissa ja työtovereiden luomien oppisisältöjen ja erilaisten virtuaalisten foorumien avulla.

Suuri osa oppijoista haluaa, että tiedot näytetään ja koetaan, lukemisen sijaan. Näille opiskelijoille täydennetty todellisuus, virtuaalitodellisuus ja sekoitettu todellisuus ovat tehokas tapa tarjota mielekäs oppimiskokemus.

Tulevaisuudessa opiskelijoita voi myös ohjata tekoäly. Opiskelijoilla voi näin olla henkilökohtaiset tekoälyohjaajat, jotka auttavat heitä ympäri vuorokauden. Lisäksi oppimisalusta voi tarjota automaattisesti käyttäjälle sopivia kursseja henkilön aiemmin suoritettuihin kursseihin ja muuhun dataan perustuen.

Lue lisää koulutustarjonnastamme Oulun JOY -sivustolta.

Viimeksi päivitetty: 29.11.2021