Jaana Jeminen projektipäälliköksi MicroENTREn ViVa- vastuullisuushankkeeseen

Muotoilija (AMK), KTM Jaana Jeminen on aloittanut 6.9.2021 ESR:n rahoittamassa ViVa- Vihreä vastuullisuus mikroyrityksissä -hankkeen projektipäällikkönä. Hanketta koordinoi Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE.

Vastuullisuus on muotoiluajattelun ytimessä ja viitoittanut Jemisen tietä yli kahdenkymmenenviiden vuoden ajan. Monialaisen koulutuksen lisäksi Jemisellä on monipuolinen kokemus innovaatiotoiminnasta sekä muotoilun ja palvelumuotoilun menetelmien hyödyntämisestä liiketoiminnan kehittämisessä eri toimialojen yrityksissä ja organisaatioissa osana kehittämisprojekteja.Jeminen on toiminut mikroyrittäjänä vuodesta 2001 ja siitä saakka erilaisissa yrittäjyyteen, yrityksiin liittyvissä kehittämistehtävissä. Yhteensä kokemusta pien- ja mikroyritysten kanssa työskentelystä on useista sadoista eri toimialojen pienyrityksistä erilaisissa konteksteissa. Jeminen on toiminut myös projektipäällikkönä useissa selvitys- ja kehitysprojekteissa Etelä-Pohjanmaalla ja viimeiseksi Lapissa. Vuosina 2013–2016 Lapin yliopistolla palvelumuotoilun ”Tunteesta arvoa palvelulle” ja ”HumanSee – Humanizing Service Experiences with Design Methods” tutkimusprojektien projektipäällikkönä erityisvastuualueena yritysyhteistyö."Muotoilijana kestävän kehityksen ja vastuullisuuden perusperiaatteet; eettisyys, ekologisuus, ekonomia, ergonomia ja esteettisyys ovat sisäistyneet syvälle. Vastuullisuuden valmentaminen ja sparrailu tuo uudenlaista sisällöllistä kiinnostavuutta tähän projektipäällikön työhön", Jeminen kertoo.

Vastuullisuuden palvelupolku on monivaiheinen, mutta Jeminen näkee, että sen läpikäymällä saadaan aikaan hyvää bisnestä.

"Esimerkiksi matkailualalla mikroyrityksen vastuullisuuden palvelupolku sisältää seuraavia: viestintä, vieraan osallistuminen, liikkumisen, materiaalien ja rakennusten vastuullisuus, turvallisuus, vesi, energia, jätteet, kiertotalous, yrityksen kannattavuus, perinteet ja kulttuuri, ympäristö, eettisyys, tasa-arvo, yhteistyö ja lopuksi palvelulupaus, joka käsittää reagoinnin asiakaspalautteeseen, kehittämisen ja viestinnän", Jeminen luettelee.

Lue lisää:

ViVa- Vihreä vastuullisuus mikroyrityksissä -hanke

Yritysten vastuullisuus on nouseva megatrendi (Jaana Jeminen, Kerttu Saalasti Instituutin blogi 28.9.2021)

Viimeksi päivitetty: 24.11.2021