Kyllikki Taipale-Erävalalle Itä-Suomen yliopiston dosentuuri

Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta on myöntänyt TkT Kyllikki Taipale-Erävalalle dosentin arvon.

Taipale-Erävalan dosentuuri kohdentuu Itä-Suomen yliopiston kauppatieteen laitokselle aiheena Liiketoimintaosaaminen mikro- ja pk-yrityksissä muuttuvissa liiketoimintaympäristöissä (Business competencies in micro, small and medium-sized enterprises in changing business environments). Yliopiston sisäisen arvioinnin lisäksi vaadittavat taidot on arvioinut Jyväskylän yliopiston yliopistolehtori, dosentti Juha Kansikas ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun yrittäjyyden professori Jarna Heinonen.

Dosentin arvo myönnetään henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito. Taipale-Erävalan vaadittavat opetustaidot on todettu riittäviksi ja hän on saanut vapautuksen opetusnäytteen antamisesta.

Kyllikki Taipale-Erävala on toiminut Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREssä tutkijatohtorina. MicroENTREn käytännön mukaisesti tehtävänimike vaihtuu dosentuurin arvon myötä yliopistotutkijaksi.

”Minulle dosentuuri mahdollistaa yhteistyösillan rakentamisen Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREn ja Itä-Suomen yliopiston eri aihealueiden kesken, vaikkapa matkailun alueella”, Taipale-Erävala sanoo.

”Viljelen mielelläni sanontaa Pieni on kaunista’. Sanojen tarkoitus on minulle sitä, että arvostan tosi paljon mikro- ja pienyrittäjien työtä, heidän ponnistuksiaan ja uurastusta itsensä, perheensä ja yhteiskunnan hyväksi. Työ on rankkaa, mutta palkitsevaa. Olen toiminut reilut 20 vuotta yrittäjänä, nykyisin sivutoimisena, joten pystyn tutkimuksissani hyvin asettumaan yrittäjien tilanteisiin, ja paneutumaan kipukohtiin”, Taipale-Erävala kertoo.

”Tutkimusaiheissa pidän tärkeänä edistää mikro- ja pienyritysten toimintaa; yksilö- ja yrityskohtaisten osaamisten kehittämistä ja vahvistamista, liiketoiminnan muutoksiin sopeutumista ja uusien liiketoimintamallien jalkauttamista, kuten esimerkiksi palvelullistamisen edistämistä. Lähestymistapani on tuotantotalouspohjainen, eli pyrin huomioimaan niin toiminnalliset kuin taloudelliset näkökohdat”, Taipale-Erävala avaa.

Viimeksi päivitetty: 24.11.2021