Nokian Oulun yksikön johtaja: Oulun yli­opis­to­kam­pus­ten si­jain­nil­la ei ole No­kial­le mer­ki­tys­tä

Oulun yliopistokampusten sijainnilla ei ole Nokialle merkitystä, eikä kampusten tuleva sijainti ole vaikuttanut Nokian toimipaikkapäätökseen. Nokia on tehnyt oman Linnanmaan toimipaikkaa koskevan investointipäätöksensä viime vuoden lopulla perustuen pitkän tähtäimen kokonaistaloudelliseen arviointiin.

Oulun yli­opis­to­kam­pus­ten si­jain­nil­la ei ole No­kial­le mer­ki­tys­tä

Jari Larun kirjoituksessa (Kaleva 10.2./Lukijalta) ”Keskustakampus on uhka ict-sektorin tulevaisuudelle” yhdistettiin Nokian uuden Linnanmaalle rakennettavan toimipaikan sijainti Oulun yliopistokampusten sijainnista käytävään keskusteluun.

On hyvä, että aiheesta käydään vilkasta keskustelua. Koska Nokia mainitaan keskustelussa merkittävänä tahona, haluan tuoda näkemykseni asiaan.

Oulun yliopistokampusten sijainnilla ei ole Nokialle merkitystä, eikä kampusten tuleva sijainti ole vaikuttanut Nokian toimipaikkapäätökseen. Nokia on tehnyt oman Linnanmaan toimipaikkaa koskevan investointipäätöksensä viime vuoden lopulla perustuen pitkän tähtäimen kokonaistaloudelliseen arviointiin.

Nokialla on pitkät perinteet tiiviistä ja menestyksekkäästä yhteistyöstä Oulun yliopiston kanssa, viime vuosina erityisesti 5G- ja 6G-tutkimuksen saralla. Esimerkiksi 6G Flagship -hankkeen varmistuminen Oulun yliopiston vedettäväksi on ollut hieno yhteinen ponnistus Oulun radioekosysteemin hyväksi.

Nokia on palkannut Suomeen viime vuoden aikana noin 500 uutta työntekijää, joista merkittävä osa on palkattu Ouluun. Näkemyksemme mukaan Oulun alueen ict-sektorin menestys perustuu Oulun yliopiston ja erityisesti teknisten alojen vahvaan vetovoimaan, yritysten kansainväliseen kilpailukykyyn, osaavan työvoiman saatavuuteen sekä koko ekosysteemin elinvoimaisuuteen.

Sijaintia tärkeämpi kysymys onkin se, miten yliopisto kehittää erityisesti tekniikan alojen opetusta ja tutkimusta, ja miten yliopisto onnistuu houkuttelemaan jatkossa opiskelijoita myös laajemmin Suomesta sekä ulkomailta.

Jarkko Pyykkönen

Nokian Oulun yksikön johtaja

Kirjoitus on julkaistu alun perin Kalevan Lukijalta-palstalla 15. helmikuuta 2022.