Edustustoharjoittelu

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat voivat hakea harjoittelutukea Suomen ulkomaan edustustoissa tapahtuvaan harjoitteluun.

Tuen hakeminen

Tuki myönnetään ehdollisesti eli tuki myönnetään, kun opiskelija saa harjoittelupaikan edustustosta. Edustustoharjoittelun tuki on 1800 EUR/opiskelija. Tukea ei makseta suoraan opiskelijalle, vaan edustusto maksaa harjoittelijalle työsopimuksen mukaisen palkan ja laskuttaa yliopistoa tuen verran.

Edustustotuen saamisen edellytykset ovat:

  1. harjoittelu kestää vähintään 3 kk,
  2. harjoittelijan palkka on vähintään 1283 EUR/kk (vuonna 2022, Kela),
  3. harjoittelu on osa opintoja (eli on sisällöllisesti oman koulutusohjelman hyväksymä),
  4. opiskelija on läsnä oleva yliopistossa harjoittelun aikana,
  5. opiskelija on suorittanut maisterin tutkintoon kuuluvan alemman korkeakoulututkinnon tai tutkintoonsa kuuluvia opintoja väh. 180 opintopistettä*,
  6. opiskelija ei saa harjoittelulleen muuta rahallista tukea yliopistolta ja
  7. opiskelija ei ole aikaisemmin suorittanut yliopiston tuella harjoittelua (ei koske Erasmus+ -ohjelmassa suoritettuja harjoitteluja).

* Mikäli opiskelija on saanut harjoittelupaikan edustustosta ilman yliopiston myöntämää harjoittelutukea, mutta ei täytä ehtoa 5, voidaan ehdosta joustaa harkinnanvaraisesti.

Hakuaika

Tukea myönnetään aina kuluvan kalenterivuoden loppuun asti niin kauan kun tukea riittää. Tukea ei myönnetä jälkikäteen.

Hakeminen

Hakemus liitteineen täytetään yliopiston SoleMOVE -liikkuvuustietokannassa. Opiskelijan tulee SoleMOVE –hakemuksen Exchange Study Information – välilehdellä ilmoittaa kaikki ne edustustot, joihin hakee tukea ja edustustojen hakuajat. Tuki myönnetään ehdollisena ilmoitettuihin edustustoihin. Mikäli opiskelija ei saa harjoittelupaikkaa hakemistaan edustustoista, tuki palautuu takaisin yliopiston käyttöön.

Hakemukseen vaadittavat liitteet SoleMOVEssa

  • Confirmation of Internship (todistus harjoittelun hyväksilukemisesta opintoihin) Täytä lomake ja hae siihen omasta oppiaineesta allekirjoitus henkilöltä, joka hyväksyy harjoittelun opintoihisi. Mikäli haet harjoitteluun useisiin edustustoihin, sinun ei tarvitse toimittaa todistusta jokaisesta edustustosta; yksi todistus yhden edustuston tiedoilla riittää.
  • opintosuoritusrekisteri (mikäli alempaa korkeakoulututkintoa ei ole suoritettu)

Harjoittelun jälkeen opiskelijan tulee raportoida harjoittelu SoleMOVEssa ja hyväksilukea harjoittelu opintoihinsa kuukauden sisällä harjoittelun päättymisestä.

Lisätietoa edustustoharjoittelusta ulkoministeriön sivuilta.