Joustava opiskeluoikeus - JOO

Joustavalla opiskeluoikeudella eli JOO-oikeudella tarkoitetaan mahdollisuutta hakea opiskeluoikeutta toiseen yliopistoon; esimerkiksi sivuainekokonaisuuden tai erillisten opintojaksojen suorittamista varten.

Joustava opiskeluoikeus - JOO

Joustavaa opiskeluoikeutta voivat hakea suomalaisessa yliopistossa perus- tai jatkotutkintoa suorittavat opiskelijat. Opiskelijan tulee olla läsnäoleva kotiyliopistossaan, jotta voi hän hakea joustavaa opiskeluoikeutta ja oikeuden saatuaan suorittaa JOO-opintoja (joko osan tai kaikki lukuvuoden aikana suoritettavat opinnot) toisessa yliopistossa. Kaikki Suomen yliopistot ovat mukana joustavan opiskeluoikeuden sopimuksessa. Valtakunnallisten Ristiinopiskelupalvelu-wikisivujen kautta löydät JOO-opintojen hakuohjeet.

Yliopistot tarkentavat opiskeluoikeuden hakuun liittyviä käytäntöjään sekä hakemusten puoltamisen ja opiskeluoikeuksien myöntämisen kriteerejä JOO-ohjeissaan. Lisätietoja yliopistojen hakukäytännöistä saat yliopistojen JOO-opintojen ohjaajilta.

Tohtorintutkintoa suorittavat jatko-opiskelijat tarvitsevat pääohjaajaltaan maksusitoumuksen JOO-opintoihin, jonka jälkeen hakulomake toimitetaan suoraan vastaanottavaan yliopistoon.