Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu - ohje kotiyliopistona

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista - Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu kotiyliopistona.

Hakemuksen käsittely

Hakemuksen puoltokäsittelyn kesto

Hakemus tulee jättää tiedekuntaan puoltokäsittelyä varten kevätlukukaudella viimeistään 31.3. ja syyslukukaudella viimeistään 30.9. Nämä ajat ovat voimassa riippumatta siitä, onko kohdeyliopistossa jatkuva haku vai kaksi kertaa vuodessa tapahtuva haku. Tiedekunta varaa puoltokäsittelyyn kolme viikkoa.

Puoltokäsittely

Hakemukset tulee jättää tiedekuntaan puoltokäsittelyä varten kevätlukukaudella viimeistään 31.3. ja syyslukukaudella viimeistään 30.9. Nämä ajat ovat voimassa riippumatta siitä, onko kohdeyliopistossa jatkuva haku vai kaksi kertaa vuodessa tapahtuva haku.

Puoltamisen kriteerit ja opintosuunnitelman laatiminen

  • Hakemuksia puolletaan tiedekunnan resurssien puitteissa.
  • Hakijan tulee olla vähintään toisen vuoden opiskelija ja hänen opintojensa tulee olla edennyt hyvin (kriteereinä suoritettujen opintojen määrä ja arvosanat).
  • Haettavien opintojen tulee sisältyä suoritettavan tutkinnon minimilaajuuteen.
  • Yhdelle hakijalle voidaan myöntää puolto enintään 25 opintopisteen laajuisiin opintoihin.

Opintosuunnitelman laatiminen

Opiskelijan laatima henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) tulee liittää hakemukseen. Hakemukseen tulee lisäksi liittää virallinen opintosuoritusrekisteriote.

Puollettavan opinto-oikeuden kesto

Opinto-oikeus myönnetään yleensä yhdeksi lukuvuodeksi. Joustava opinto-oikeus päättyy samaan aikaan kun tutkinnon suorittamisoikeus kotiyliopistossa.

Puoltohakemuksen toimitusosoite

Koulutussuunnittelija Chao Ding
Koulutuksen lähipalvelut
PL 8100
90014 Oulun yliopisto

Puhelin: 029 448 7454
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi / study.business@oulu.fi

Puolletun hakemuksen toimittaminen kohdeyliopistoon

Puoltokäsittelyn jälkeen opiskelija lähettää hakemuksensa kohdeyliopistoon opinto-oikeuden käsittelyä varten kohdeyliopiston mahdollisesti määräämänä hakuaikana.

Suoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

Suoritustietojen toimittaminen kotiyliopiston opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla.

Ohjaajan ja puoltojen käsittelijöiden yhteystiedot

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu
Koulutussuunnittelija Chao Ding
Puhelin: 0294 48 7454
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi / study.business@oulu.fi