Opintojen määräaikainen keskeyttäminen

Jos opiskelija haluaa pitää taukoa opinnoissaan hän voi ilmoittautua poissaolevaksi.

Opintojen keskeyttäminen tai päättyminen

Jos opiskelija haluaa pitää taukoa opinnoissaan hän voi ilmoittautua poissaolevaksi. Poissaolon voi muuttaa läsnäoloksi lukuvuoden aikana. Tässä kannattaa kuitenkin huomioida tutkintojen suorittamisaikaa koskevat säädökset.

Kun yliopisto-opiskelijan opinnot katsotaan päättyneeksi, hän voi saada työttömyysetuutta. Yliopisto-opinnot katsotaan päättyneeksi seuraavissa tapauksissa:

  • opiskelija on valmistunut tai
  • opiskelijalla ei ole voimassaolevaa tutkinnonsuorittamisoikeutta

Työttömyysetuutta koskevissa tarkemmissa kysymyksissä opiskelijan tulee olla yhteydessä TE-palveluiden koulutusneuvontaan.