Tutkintolautakunta

Tutkintolautakunta käsittelee opiskelijavalintoja, opintosuorituksia, lukuvuosimaksuja ja aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksilukuja koskevat oikaisupyynnöt (Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö 24 § ja 27 §).

Kokousmenettely ja päätöksenteko

Tutkintolautakunta kokoontuu tarvittaessa (heinäkuussa ei kokouksia). Tutkintolautakunta käynnistää asian käsittelyn viivytyksettä. Opintosuorituksiin ja hyväksilukuihin liittyvissä oikaisupyynnöissä tutkintolautakunta käsittelee asian kiireellisenä. Opiskelijavalintaan liittyvät oikaisupyynnöt käsitellään tutkintolautakunnassa kohtuullisen käsittelyajan puitteissa.

Tutkintolautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet tutkintolautakunnan jäsenistä on paikalla.Tutkintolautakunnan päätökset allekirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja sihteeri.

Tiedustelut voi osoittaa tutkintolautakunnan sihteerille tai puheenjohtajalle.

Kokoonpano

Yliopiston rehtori on asettanut yliopistolain 27 § ja Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännön 4 § mukaisen tutkintolautakunnan 6.9.2011 alkaen.

Rehtorin päätöksellä 11.1.2022 Oulun yliopiston tutkintolautakunnan kokoonpano on seuraavanlainen 31.12.2025 saakka:

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

puheenjohtaja professori Keijo Ruotsalainen, TST

professori Tiina Keisanen, HuTK

varapuheenjohtaja professori Maria Kääriäinen, LTK

yliopisto-opettaja Matti Kangaspuoskari, TTK

yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen, HuTK

yliopistonlehtori Maarit Siromaa, HuTK

yliopistonlehtori Tapio Tenhu, KPTK

yliopistonlehtori Anu Alanko, KPTK

yliopistonlehtori Kari Myllylä, LuTK

akatemiatutkija Minna Patanen, LuTK

yliopisto-opettaja Markku Pulkkinen, OyKKK

yliopisto-opettaja Juha Huikari, OyKKK

koulutuspalvelupäällikkö Katja Pura, koulutuspalvelut

koulutuspalvelupäällikkö Annu Perttunen, koulutuspalvelut

koordinaattori Heli Ruotsalainen, UniOGS

koordinaattori Niina Timosaari-Hyry, UniOGS

opiskelijajäsen Joni Ollikainen

opiskelijajäsen Salla Napari

Tutkintolautakunnan sihteeri on suunnittelija Jukka Maamäki koulutuspalveluista varahenkilönään suunnittelija Tanja Kähkönen.