Opiskelijasta lääketieteen asiantuntijaksi

Ammatillinen kasvu, lääketieteen alan osaaminen ja tulevaisuuden osaamistarpeet – tunnistatko ne?

Materiaalien on tarkoitus tukea lääketieteen ja hammaslääketieteen alojen opiskelijoiden ammatillista kasvua ja osaamisen tunnistamista.

Materiaalit aiheesta opiskelijasta lääketieteen asiantuntijaksi

Johdanto – Miksi tämä aihe?

Esityksessä (video) käsitellään miksi tämä aihe on tärkeä erityisesti lääketieteen opiskelijoille.

Ammatillinen kasvu

Lääketieteessä puhutaan paljon ammatillisesta kasvusta. Esityksessä (video) avataan mitä ammatillinen kasvu käytännössä tarkoittaa ja mitkä asiat siihen liittyvät.

Lääkärin osaaminen

Videossa avataan yleistä osaamisen jaottelua ja osaamisen osa-alueita ja tarkastellaan lääkäreiltä edellytettävää osaamista.

Tulevaisuus lääketieteen asiantuntijana

Videossa avataan näkemyksiä yleisiin tulevaisuuden osaamistarpeisiin ja tulevaisuuden lääkärin työhön.

Tehtävät

  1. Jos mietit omia tavoitteitasi lääkärinä/ hammaslääkärinä, niin mitkä olisivat sinun henkilökohtaisia, omaan persoonaan liittyviä vahvuuksiasi ja kehittymiskohteitasi tässä vaiheessa opintoja?
  2. Mieti omaa terveyskeskukseen tutustumisjaksoa, niin minkälaisia yleisiä työelämätaitoja, välineosaamista, huomasit lääkärien tarvitsevan työssään? (vastaa tähän tk-vierailun jälkeen)
  3. Jos mietit lääkärin osaamisen kokonaisuutta Evidence Baced Medicine:n käsitteiden näkökulmasta, niin mitä osaamista käytännössä vaatii kliininen asiantuntijuus, ajatasainen tutkimustiedon ja muun ulkopuolisen näytön hallinta, sekä potilaan näkemyksien ja odotuksien huomioiminen? Mitä keskeisiä lääkärin työhön liittyviä osaamistarpeita CanMeds –mallista mielestäsi puuttuu, vai puuttuko mitään? Tarkastele tätä tehtävää tehdessäsi Uraseurantakyselyn 2018 tuloksia, 2011 valmistuneiden hammaslääkäreiden ja lääkäreiden työelämässä tarvittavia taitoja.
  4. Miten kehittäisit moniammatillista yhteistyötä?
  5. Tutustu Lääkäri 2030 -sivustoon.

    a) Tee Mikä on tulevaisuuden roolisi lääkärinä? –testi. Minkä tuloksen sait?

    b) Tarkastele sivustolla esitettyjä megatrendejä ja skenaarioita. Mitkä muutokset tuntuvat mielenkiintoisilta haasteilta ja mitkä asiat mietityttävät tulevaisuuden lääkärin tai hammaslääkärin työssä? Nosta esiin 2 mielenkiintoista asiaa ja 2 haastetta. Perustele valintasi.

Vapaavalintaisena tehtävänä on tutustua taitoni.fi -sivuston ohjeisiin ja kokemuksiin Youtubessa, esim. lääketieteen kandidaatin ja asiantuntijalääkärin kokemuksiin.