Oulun Yliopistoseura

Oulun Yliopistoseura järjestää mahdollisuuksia yliopistosta valmistuneiden yhdessäoloon, yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen yliopistoyhteisön kanssa sekä järjestää tieteeseen ja yliopiston toimintaan liittyviä tiedotus-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä akateemisia juhlatilaisuuksia.

Oulun Yliopistoseuran toiminta

Oulun Yliopistoseuran tarkoituksena on Oulun yliopiston yhteiskuntasuhteiden ja varainhankinnan edistäminen sekä Oulun yliopiston alumnitoiminnan tukeminen.

Seura edistää vuorovaikutusta Oulun yliopiston, siellä opiskelleiden ja siellä toimineiden välillä, edistää opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksia yhteistyössä yliopiston ja yliopiston piirissä toimivien yhteisöjen kanssa sekä vaalii ja kehittää Oulun yliopiston akateemisia perinteitä.

Vuoden alumni

Oulun Yliopistoseura ry nimeää vuosittain Vuoden Alumnin Oulun yliopistosta valmistuneiden joukosta. Tämä vuosittain tapahtuva nimeäminen käynnistyi vuonna 1999 seuran nimetessä Tasavallan Presidentti Martti Ahtisaaren Vuoden Alumniksi 1999.

Hallinto

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksästä kahteentoista vuosikokouksen kulloinkin kolmeksi vuodeksi valitsemaa jäsentä. Vuosikokous valitsee vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallituksen jäsenten keskuudesta.

Yliopistoseuran hallitus 2022-2023

Maakuntajohtaja Pauli Harju, Pohjois-Pohjanmaan liitto
Professori emerita Anja Hohtola
Markkinointisuunnittelija Karoliina Kekki, Oulun yliopisto
Pääsihteeri Kauko Keskisärkkä, OYY
Professori Tiina Kinnunen
Ylikirjastonhoitaja (emerita) Päivi Kytömäki
Arkkitehti SAFA Pekka Laatio
Toimitusjohtaja Satu Lapinlampi
Rehtori Jouko Niinimäki, Oulun yliopisto
Johtaja Piia Rantala-Korhonen, Oulun kaupunki
Johtaja Eva Maria Raudasoja, Oulun yliopisto
Apulaisprofessori Ville-Valtteri Visuri, Oulun yliopisto

Hallituksen puheenjohtaja: johtaja Eva Maria Raudasoja
Hallituksen varapuheenjohtaja:  apulaisprofessori Ville-Valtteri Visuri

Tervetuloa Oulun Yliopistoseuran jäseneksi

Oulun Yliopistoseura ry on rekisteröity yhdistys, jolla on ainaisjäsenmaksuun perustuva ainaisjäsenyys sekä vuosimaksuun perustuva vuosijäsenyys.

Seuran jäsenkirje postitetaan seuran jäsenille ja jäseniksi ilmoittautuneille keväisin. Vuosikirjeen yhteydessä seuran jäsenet saavat Yliopistoseuran toimintakertomuksen.

Yliopistoseuran jäsenet kutsutaan vuosittain järjestettäviin seuran organisoimiin tilaisuuksiin sekä toukokuussa pidettävään sääntömääräiseen vuosikokoukseen.

Oulun Yliopistoseura ry:n jäseneksi pääset ilmoittamalla yhteystietosi lomakkeella sekä maksamalla seuran jäsenmaksun.

Yliopistoseuran jäsenet kutsutaan vuosittain järjestettäviin seuran organisoimiin tilaisuuksiin sekä kevätkaudella pidettävään sääntömääräiseen vuosikokoukseen.

Jäsenmaksut

Voit suorittaa jäsenmaksun vuosittain (vuosijäsenyys) tai kertamaksuna (ainaisjäsenyys).

  • Vuosijäsenyys 20 €/vuosi

  • Ainaisjäsenyys 100 € /kertamaksu

Jäsenmaksut maksetaan Oulun Yliopistoseura ry:n tilille:  FI23 1107 3000 6064 04

Liity jäseneksi

Mikäli haluat liittyä Yliopistoseuran jäseneksi tai muuttaa jäsenyytesi muotoa, ole yhteydessä seuran sihteeriin:

Sakari Jussi-Pekka

puh. 044 985 9010

sakarijp(at)gmail.com