Professori Vuokko Hirvonen on Vuoden Alumni 2020

Professori emerita (h.c.) Vuokko Hirvonen on Oulun yliopiston Vuoden Alumni 2020. Valinnan perusteena on Hirvosen merkittävä työ saamen kielen ja saamelaisen kirjallisuuden sekä alkuperäiskansatutkimuksen hyväksi.
Vuoden Alumni 2020 professori Vuokko Hirvonen saamenpuvussa

Oulun Yliopistoseura ry julkisti nimityksen 6.11.2020 pidetyssä nimeämistilaisuudessa.

Vuokko Hirvonen on syntynyt vuonna 1955 Utsjoella. Hän opiskeli sosiologiaa Tampereen yliopistossa, mutta siirtyi Oulun yliopistoon, josta hän valmistui humanististen tieteiden kandidaatiksi vuonna 1990 ja filosofian maisteriksi vuonna 1991. Pääaineenaan hänellä oli saamen kieli ja kulttuuri. Hirvonen täydensi tutkintoaan suomen kielen ja kirjallisuuden opinnoilla.

Vuokko Hirvonen väitteli filosofian tohtoriksi vuonna 1999 saamen kielestä ja kulttuurista. Hänen väitöskirjansa Sámeeatnama jienat: Sápmelaš nissona bálggis girječállin (Saamenmaan ääniä. Saamelaisen naisen tie kirjailijaksi) on ensimmäinen saameksi kirjoitettu väitöskirja. Siinä Hirvonen tutkii saamelaisten naiskirjailijoiden elämänuria neljän sukupolven tuotannon kautta.

Vuokko Hirvonen toimi Saamelaisessa korkeakoulussa (Sámi allaskuvla) Norjan Koutokeinossa saamen kielen lehtorina 1991–1993, saamen kielen ja kirjallisuuden apulaisprofessorina 1993–2007 ja saamelaisen kirjallisuuden ja koulututkimuksen professorina 2007–2017. Saamelaisen kirjallisuuden professorina Tromssan yliopistossa hän toimi 2011–2014.

Vuosina 2000–2003 Hirvonen johti Norjan tutkimusneuvoston hanketta, jossa arvioitiin Norjan peruskoulu-uudistusta vuodelta 1997. Hän toi vahvasti esille riittämättömät resurssit kaksikielisyyden (norja–saamen kielet) takaamiseksi. Opetustehtävissä Vuokko Hirvonen on toiminut Oulun yliopiston Giellagas-instituutissa, Helsingin yliopistossa ja Uumajan yliopistossa. Hän on tehnyt yhteistyötä myös Lakeheadin yliopiston (Kanada) ja Arktisen yliopiston kanssa.

Kirjallisuustieteen lisäksi Hirvonen on kiinnostunut tutkimuseettisistä kysymyksistä ja koulutustutkimuksesta. Hänellä on lukuisia julkaisuja ja pyydettyjä puheenvuoroja omilta tutkimusalueiltaan ja hän toimii edelleen väitöskirjojen ohjaajana. Uumajan yliopisto myönsi hänelle kunniatohtorin arvon ansioista koulutustutkimuksen parissa vuonna 2019.

Vuokko Hirvonen on yhdessä professori Rauna Kuokkasen kanssa kirjoittanut saamelaisen kirjallisuuden perinteestä ja nykysuuntauksista teoksen Saamelainen kirjallisuus ennen ja nyt (2015). Teos on kirjoitettu saameksi, suomeksi ja englanniksi. Hän on myös kääntäjä Kaija Anttosen kanssa kääntänyt suomeksi saamelaisen kirjallisuuden uranuurtajan Pedar Jalvin tekstejä. Ne on koottu teokseen Lumihiutaleita ja pieniä pakinoita (2017).

Vuoden Alumnin nimeämisellä halutaan huomioida Oulun yliopistossa tehtävää saamen kielten ja kulttuurin opetusta. Saamen kielen opetuksen aloittamisessa Oulun yliopistossa tulee tänä vuonna kuluneeksi 50 vuotta.

Oulun Yliopistoseura nimitti Vuoden Alumnin nyt 22. kerran. Kunnia-alumnien vuosittainen nimeäminen aloitettiin 20 vuotta sitten. Ensimmäisenä Vuoden Alumni -kunnianimityksen sai presidentti Martti Ahtisaari vuonna 1999.

Kuva: Professori emerita (h.c.) Vuokko Hirvonen nimettiin Oulun yliopiston Vuoden Alumniksi 2020 perjantaina 6.11.2020 pidetyssä nimeämistilaisuudessa. Kuva: Juha Sarkkinen

Viimeksi päivitetty: 24.11.2020