Pohjois-Suomen Biopankki Borealis – tutkimuksen avulla parempaa hoitoa

Suomessa ja erityisesti Pohjois-Suomessa on ainutlaatuisen yhtenäinen väestöpohja maantieteellisen eristäytyneisyyden ja vähäisen muuttoliikkeen vuoksi. Oman alueen potilaiden hoitojen kehittämiseksi tarvitsemme tutkimusaineistoa juuri tästä väestöstä. Pohjois-Suomen biopankki Borealisin ovat perustaneet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Oulun yliopisto, Nordlab ja Lapin, Länsi-Pohjan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun sairaanhoitopiirit/sote-alueet. Biopankit tekevät kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Mikä on biopankki?

Biopankki on kokoelma suostumuksen antaneilta potilailta kerättyjä näytteitä (kudos, veri, solut tai esimerkiksi eristetty DNA) ja niihin liitettyä terveystietoa. Jokaisella on mahdollisuus antaa biopankkisuostumus. Näytteitä ja tietoja on kerätty tutkimukseen jo aiemminkin, mutta biopankkien myötä näytteitä voidaan kerätä myös tuleviin tutkimuksiin, joiden yksityiskohdat eivät vielä näytteitä kerättäessä ole tiedossa. Tutkimuksissa tuotetut uudet tutkimustulokset palautuvat takaisin biopankkiin, mikä lisää entisestään tiedon määrää ja näytteiden arvoa.

Biopankkitutkimuksen avulla voidaan löytää uusia sairauksien tautimekanismeja sekä merkkiaineita ja kohdemolekyylejä uusille hoitomenetelmille, mikä mahdollistaa yksilöllisemmän ja tehokkaamman terveydenhoidon. Erityisesti digitalisaation myötä kertyvät isot tietomassat mahdollistavat uudenlaisen analytiikan ja kohdennettujen hoitojen rakentamisen.

Pohjois-Suomen biopankki Borealis

Suomessa ja erityisesti Pohjois-Suomessa on ainutlaatuisen yhtenäinen väestöpohja maantieteellisen eristäytyneisyyden ja vähäisen muuttoliikkeen vuoksi. Oman alueen potilaiden hoitojen kehittämiseksi tarvitsemme tutkimusaineistoa juuri tästä väestöstä. Pohjois-Suomen biopankki Borealisin ovat perustaneet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Oulun yliopisto, Nordlab ja Lapin, Länsi-Pohjan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun sairaanhoitopiirit/sote-alueet. Biopankit tekevät kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Biopankin palvelut tutkijoille

Biopankki luovuttaa näytteitä ja niihin liitettyä tietoa korkeatasoiseen terveystieteelliseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Biopankin tieteellinen toimikunta arvioi luovutuspyynnöt ennen luovutusta. Luovutuspyyntö voidaan jättää kaikkiin biopankkeihin Fingenious –portaalin kautta. Biopankin kautta tutkijoilla on mahdollisuus saada laadukkaasti kerättyjä ja säilytettyjä laajoja näytemateriaaleja, jotka ovat linkittyneet kliinisiin tietoihin ja tulevaisuudessa kertyvään tutkimusdataan. Lisäksi biopankki tarjoaa Whole slide imaging-kuvantamiseen, digitaalisen patologiaan ja monikudosblokkien valmistamiseen tarvittavaa laitteistoa ja palveluja tutkijoille.

Lisätietoja

Lisätietoja biopankki Borealisin toiminnasta kotisivuiltamme Pohjois-Suomen biopankki Borealis
Yhteystiedot sähköposti (BiopankkiBorealis@ppshp.fi ), palvelupuhelin (040 5049025).