Professorit Vainio, Huttula, Karppinen, Kinnunen, Myllyharju, Outila ja Saarinen: Tu­le­vai­suu­den yli­opis­ton on hyvä olla lähellä ih­mi­siä, Oulun yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­pus tarjoaa in­no­va­tii­vi­sia mah­dol­li­suuk­sia

Tieteen ydintehtävä on pyrkiä ymmärtämään, selittämään ja ennakoimaan ympäröivää maailmaamme ja sen muutosta. Tieteellisen tutkimuksen tavoite on totuudellisuus ja vapaus ennakkoasenteista.

Tu­le­vai­suu­den yli­opis­ton on hyvä olla lähellä ih­mi­siä, Oulun yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­pus tarjoaa in­no­va­tii­vi­sia mah­dol­li­suuk­sia

Tieteen ydintehtävä on pyrkiä ymmärtämään, selittämään ja ennakoimaan ympäröivää maailmaamme ja sen muutosta. Tieteellisen tutkimuksen tavoite on totuudellisuus ja vapaus ennakkoasenteista.

Tiedettä ei tehdä lyhytnäköisesti eikä oman edun toivossa, vaan tiedonhalun ja tulevaisuutemme vuoksi. Tieteellinen tutkimus ja sen lisäämä tietoisuutemme maailmasta pohjaa tiedettä tekevien tutkijoiden luoviin ideoihin ja uskallukseen tarttua hankaliinkin kysymyksiin.

Houkutellaksemme lahjakkaita opiskelijoita ja tutkijoita tämän globaalin verkoston työhön sekä kyvyt, yliopiston brändi, ympäristö että fyysiset resurssit ovat keskeisiä.

Tiede on kansainvälistä, ja kasvavan kilpailun keskellä meidän on tarpeen pystyä houkuttelemaan lahjakkuuksia yhä enemmän myös muualta Suomesta ja ulkomailta, kun alueemme ikäryhmät pienenevät.

Uudet investoinnit, aktiivisuus ja rohkeus Pohjois-Suomen kehityksen edistämiseen ovat olleet ja ovat Oulun vahvuus. Yliopiston saaminen pohjoiseen loi perusteita Oulun seudun kasvulle ja jalosti alueen selviytymiskykyä maailmantalouden muutoksissa.

Ennakkoluulottomilla valinnoillaan Oulun yliopisto loi perusteet maailmaa mullistaneen mobiiliteknologian syntyyn. Tänään pandemia ja sen myötä nopeasti tapahtunut siirtyminen etäopetukseen, kokoustamiseen ja työhön ovat nostaneet Oulun kaltaiset pienemmät keskukset houkutteleviksi paikoiksi opiskella ja elää.

Tieteellisen tutkimuksen yksi kehittyvä, pandemiankin stimuloima megatrendi, on osallistava eli kansalaistiede. Tässä tutkijat ja kansalaiset luovat aktiivisesti toimien uutta tietoa, ymmärrystä ja merkitystä. Oululla on mahdollisuudet olla kehityksessä ratkaisuillaan tulevaisuuden airueena.

Tulevaisuuden yliopiston on hyvä olla lähellä ihmisiä niin, että se tarjoaisi houkuttelevan kohtaamispaikan kehittyviin vuorovaikutusten ja sosiaalisuuden muotoihin.

Keskustakampus tarjoaa innovatiivisen keinon rakentaa uudistuvan opetuksen ja tieteenteon vaatimusten mukaiset modernit tilat, tekniikat, sijainti ja arkkitehtuuri. Rakenteilla olevan tulevaisuuden sairaalan kanssa se luo kokonaisuuden, jonka avulla olisi mahdollista luoda keskustaan kansalaistieteen osallistava yksikkö, joka nyt puuttuu Oulusta.

Tähän liittyvässä tutkimuksessa ja opetuksessa yliopisto voisi olla edelläkävijä.

Seppo Vainio, Marko Huttula, Peppi Karppinen, Päivö Kinnunen, Johanna Myllyharju, Tarja Outila, Jarkko Saarinen
professorit, Oulun yliopisto

Kirjoitus on julkaistu alun perin Kalevan Lukijalta-palstalla 6. helmikuuta 2022.