Alueellinen osaamisekosysteemi – ratkaisut ja pilotit

Alueellinen osaamisekosysteemi -hankkeessa Pohjois-Pohjanmaan alueen osaamisekosysteemin toimijat luovat yhteistyössä ratkaisuja alueen kasvuhakuisten yritysten sekä työelämän osaamis- ja työvoimatarpeisiin. Kumppanuusmallilla rakennetaan opiskelijalähtöisiä polkuja työelämään koulutuksen nivelvaiheet huomioiden.

Projektin tiedot

Projektin kesto

Rahoituksen määrä

700 000 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Pohjois-Pohjanmaan alueen osaamisekosysteemin toimijat luovat yhteistyössä ratkaisuja alueen kasvuhakuisten yritysten sekä työelämän osaamis- ja työvoimatarpeisiin. Alueellisen osaamisekosysteemin kumppanuusmallissa rakennetaan opiskelijalähtöisiä polkuja työelämään koulutuksen nivelvaiheet huomioon ottaen. Nopeavaikutteisilla koulutustoimenpiteillä tuetaan myös maahanmuuttajien työllistymistä alueen yrityksiin.