Älypuhelimeen soveltuvat tulevaisuuden mittalaitekonseptit

ÄLYMIKO

Hankkeessa selvitetään uusin tutkimus- ja markkinatieto NIR- ja spektrikameroiden sovelluksista ja moduuleista sekä konseptoidaan eri sovellusaloille alustavat mittalaitekonseptit.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kansainvälinen

Rahoituksen määrä

118 792 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Hankkeessa selvitetään uusin tutkimus- ja markkinatieto NIR- ja spektrikameroiden sovelluksista ja moduuleista sekä konseptoidaan eri sovellusaloille alustavat mittalaitekonseptit.

Hankkeella haetaan älykkäitä ja mobiileja älylaitteisiin integroituja mittalaitekonsepteja, joita voidaan soveltaa useisiin eri sovelluksiin. Mittalaitekonseptit tulevat pohjautumaan optisiin sensorimatriiseihin, kuten CMOS-kennot, jotka kehittyvät nopeasti ja ovat jo nyt miniatyrisoitavissa älylaitteisiin (mm. älypuhelimiin). Tulevaisuuden matkapuhelimet tulevat sisältämään nämä sensorimatriisit jo vakiona, joten sovellukset ovat käytettävissä globaalisti kaikilla kuluttajilla.

Kehitettäville mittalaitekonsepteille on jo nyt tunnistettu useita sovellusalueita, kuten juomaveden bakteerien havainnointi, elintarvikkeiden käyttökelpoisuuden havainnointi sekä bioprosessien bakteerien luokittelu ja muiden prosessien haitallisten bakteerien ja niiden toksiinien havainnointi.

Juomavesi on globaalisti erittäin tärkeä, sillä kolmasosa maailman ihmisistä elää mikrobiologisesti vaarallisen juomaveden piirissä. Tästä syystä markkinat juomaveden turvallisuutta mittaavalla ratkaisulle on suuri ja markkinapotentiaali valtava.

Ilmastomuutos on nostanut kiertotalouden ja bioteollisuuden erittäin tärkeäksi, joten tarve bioprosessien bakteerien luokittelulle sekä haitallisten bakteerien ja toksiinien havainnointiin kasvaa merkittävästi lähitulevaisuudessa. Tähän optinen mittaustekniikka soveltuu hyvin ja näihin on mahdollista saada kehitettyä erittäin kustannustehokkaita älylaitteisiin integroituja mittalaiteratkaisuja.

Hankkeen päättymisen jälkeen digitaaliset mittalaitekonseptit, jotka perustuvat NIR- ja spektrikameramoduuleihin sekä älykkäisiin pilvipalvelusovelluksiin, on mahdollista myöhemmin kaupallistaa esimerkiksi alueelle perustettavien uusien yritysten (start up -yritykset) toimesta tai siten mahdollistaa mm. uusien cleantech- ja teknologia-alan yritysten saamisen alueelle. Välillisesti edistetään jo olemassa olevien pk-yritysten liiketoiminnan kasvua. Toisaalta Oulun yliopiston MITYn TKI-osaaminen vahvistuu ko. sektorilla.