Arktisten kasvien taiga: terveyttä luonnosta

Hanke tuottaa tutkimustietoa puolukan ja kaarnikan sekä niissä esiintyvien yhdisteiden vaikutuksista obesiteetin kehittymiseen ja siihen liittyvään matala-asteiseen tulehdukseen ja metabolisiin muutoksiin. Hankkeessa syntyviä tutkimustuloksia voivat yritykset hyödyntää tiedotus- ja markkinointitoiminnassaan sekä tuotekehitystoiminnassa. Lisääntyvä tieto luonnonyhdisteiden terveysvaikutuksista lisä

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoituksen määrä

559 791 EUR

Projektin koordinaattori

Muu yliopisto tai yksikkö

Yksikkö

Mittaustekniikka

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Pohjois-Suomessa on runsaat ja uniikit luonnonvarat. Yötön yö ja arktiset olosuhteet rikastavat pohjoisen kasveihin tehoaineita, joita kansanlääkinnässä on käytetty hyväksi vuosisatoja, mutta joiden terveysvaikutuksista on hyvin vähän tieteellistä tutkimusta. Tässä hankkeessa tutkitaan arktisten kasvien terveysvaikutuksia ja keskitytään erityisesti lihavuuteen ja sen liitännäissairauksien (diabetes, sydänsairaudet) syntyyn liittyvään matala-asteiseen tulehdukseen sekä aineenvaihduntamuutoksiin. On tunnettua, että kasvipainotteinen ruokavalio sisältää tätä haitallista hiljaista tulehdustilaa rauhoittavia ja aineenvaihduntaa normalisoivia yhdisteitä. Hankkeessa etsitään pohjoisen luonnon arvoaineita, joilla olisi tällaisia terveyshyötyjä. Hankkeessa tutkitaan puolukkaa ja kaarnikkaa eli variksenmarjaa niiden terveysvaikutusten ja terveysvaikutteisten arvoaineiden identifioimiseksi.

Hankkeessa on vahva yritysyhteistyö Lapin ja Kainuun marjayritysten kanssa. Tavoitteena on lisätä alueella toimivien marjayritysten verkostoitumista ja osaamisen kehittymistä sekä tukea tuotekehitystä seminaari/työpajatoiminnan kautta. Hankkeessa on myös koulutusyhteistyötä Lappia/Muonion yksikön kanssa luonnontuotealan ja ravitsemusalan -koulutusohjelmissa.

Hanke tuottaa tutkimustietoa puolukan ja kaarnikan sekä niissä esiintyvien yhdisteiden vaikutuksista obesiteetin kehittymiseen ja siihen liittyvään matala-asteiseen tulehdukseen ja metabolisiin muutoksiin. Hankkeessa syntyviä tutkimustuloksia voivat yritykset hyödyntää tiedotus- ja markkinointitoiminnassaan sekä tuotekehitystoiminnassa. Lisääntyvä tieto luonnonyhdisteiden terveysvaikutuksista lisää kiinnostusta niitä sisältäviä tuotteita kohtaan ja lisää niiden myyntiä ja käyttöä sekä parantaa ihmisten terveyttä ja hyvinvointia paikallisesti ja globaalisti.

Projektin koordinaattorina toimii Tampereen yliopisto.

Yhteyshenkilö(t):
Tampereen yliopisto
Professori Eeva Moilanen, eeva.moilanen@tuni.fi

Oulun yliopisto, Mittaustekniikan yksikkö
Tiina Tolonen, tiina.tolonen@oulu.fi

Projektin sivut Tampereen yliopiston verkkosivuilla: https://research.tuni.fi/taiga/