Asumisen uudet muodot – Eheytyvät elävät lähiöt

AsuMut

Hankkeessa tarkastellaan lähiöiden maankäytön tehostamista sekä kortteleiden lisä- ja täydennysrakentamista tavoitteina asumisratkaisujen ja asuntojakauman monipuolistaminen ja lähiön kasvava elinvoima. Kohteina ovat pilottilähiöt lähiön, kortteleiden ja rakennusten korjaamisen tasolla. Työssä kehitetään myös osallistavan suunnittelun käytäntöjä.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Projektin rahoittaja

ARA; Oulun, Turun, Tampereen ja Helsingin kaupungit

Rahoituksen määrä

360 000 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yksikkö ja tiedekunta

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Muut henkilöt

Projektin kuvaus

Hanke tukee kaupunkien kestävää kehitystä tuottamalla tietoa keinoista pienentää maankäytön, rakentamisen ja liikenteen hiilijalanjälkeä tarkastellen sekä lähiöiden nykytilaa että uutta, täydentävää rakentamista niissä. Hankkeessa tutkitaan kortteleiden lisä- ja täydennysrakentamista eheyttävän arkkitehtuurin keinoin ja hyödyntäen suunnittelussa nopean rakentamisen mahdollistavia esivalmisteisia puurakenteisia tilaelementtejä.

Hankkeessa testataan suunnittelututkimuksen malleja sekä lähiöiden eheyttämisen että niiden rakennusten korjaamisen tarkastelussa. Samalla tavoitellaan asumisratkaisujen ja asuntojakauman monipuolistamista lähiöissä korostaen elinkaariasumisen näkökulmaa. Korjaussuunnittelussa tarkastellaan myös yhteisöllisen asumisen mahdollisuuksia ja asuntojen yhteisiä tiloja keinona rakennusten tilatehokkuuden parantamiseen.