Aurora-tiedekeskus esiselvityshanke

Tiedekeskus Auroran esiselvityshanke on ryhmähanke, jossa Sodankylän kunta on päätoteuttaja ja Oulun yliopisto (Sodankylä geofysiikan observatorio) on mukana osahankkeensa toteuttajana. Tiedekeskus Aurora esiselvityshanketta rahoittaa Lapin liitto (EAKR).

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakennerahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Projektin rahoittaja

Sodankylän kunta
Sodankylän geofysiikan observatorio

Rahoituksen määrä

148 966 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yksikkö ja tiedekunta

Projektin kuvaus

Esiselvityksen tavoitteena on selvittää Sodankylään toteutettavan, matkailun vetonaulana toimivan kansainvälisen tiedekeskuskokonaisuuden, Aurora-tiedekeskuksen, tarve ja edellytykset ja konseptoida se. Tiedekeskus tulisi olemaan toiminnallinen yksikkö, jossa yhdistyvät tieteen ja tutkimuksen, teollisen toiminnan, start upien ja innovoinnin sekä kunnan omien asukkaiden ja matkailijoiden viestintä- ja muut palvelutarpeet ja niiden täyttäminen. Näistä lähtökohdista esiselvityksessä huomioidaan eri toimijoiden vuorovaikutuksen mahdollisuudet ja sitä kautta yritystoiminnan ja matkailun monipuolinen kehittäminen. Tämän pohjalta laaditaan konseptisuunnitelma.

Kansainvälinen Aurora-tiedekeskus toimisi näyteikkunana Sodankylän lappilaiseen kansallismaisemaan, alueella tehtävään geofysiikan huippututkimukseen ja kestävään kaivostoimintaan ja olisi omiaan synnyttämään ympärilleen start-up- ja innovaatiotoimintaa. Näin se pohjaisi toimintansa Lapin älykkään erikoistumisen strategiaan. Se houkuttelisi vierailijoita läheltä ja kaukaa ja synnyttäisi ympärilleen uutta liiketoimintaa Lapin arktisen osaamiskeskuksen tiekartan tavoitteiden mukaisesti.

Hanke on Sodankylässä täysin ainutlaatuinen, mitään vastaavaa ei ole. Esiselvitys edistää matkailua, alueen houkuttelevuutta ja sen elinvoiman kasvua sekä TKl-toimintaa.


Yhteyshenkilöt


Sodankylän geofysiikan observatorio:

Projektikoordinaattori
Laura Lakso
laura.lakso@oulu.fi


Sodankylän kunta:

Projektipäällikkö
Elina Seppälä
elina.seppala@sodankyla.fi