AuroraSpace

Boosting Space Business - the Aurora Region Space Economy Ecosystem

Hankkeen tavoitteena on tehostaa revontulialueen avaruusliiketoimintaa parantamalla pohjoismaista avaruusinnovaatioiden ekosysteemiä. Avaruussektorin hajautuneisuus eri maiden välille rajoittaa nykyistä innovaatiotoimintaa. Projektissa ekosysteemin toimintaa on tarkoitus yhteinäistää, tehostaa tiedon saatavuutta koulutusmahdollisuuksista sekä tukea uusien yrityksien luomista alueella.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Useita rahoittajia

Projektin koordinaattori

Other university or unit

Projektin kuvaus

Yliopiston ja tutkimuslaitosten projektikonsortio keskittyy Aurora Interreg -alueen avaruusinnovaatioekosysteemin vahvistamiseen uuden liiketoiminnan luomiseksi. Tukemalla ja ohjaamalla ekosysteemin muotoa ja toimintoja, hankkeen tarkoituksena on edistää kaupallisia ja kestävän kehityksen tavoitteita. Hankkeella tuetaan nykyisen ja tulevan innovaatioekosysteemin kehittämistä ja toimivuutta. Tarkoituksena on tehostaa ekosysteemin rajojen ylittävää yhteistyötä ja parantaa avaruussektorin liiketoimintamahdollisuuksia ja kilpailukykyä.

Hankkeen tavoitteet:

  • Kehittää alueen kaupallista avaruusekosysteemiä
  • Selventää maiden välisiä hallinnollisia kysymyksiä, jotka syntyvät erilaisista kansallisista avaruusstrategioista
  • Tukee avaruussektoria tarjoamalla koulutusta alan oppilaitoksissa ja teollisuudessa, sekä tehostaa avaruussektorin informaation ja henkilöstön liikkuvuutta
  • Parantaa pk-yritysten kilpailukykyä alueen avaruusaloilla
  • Tuottaa paremmin määritellyn ja toimivan avaruusekosysteemin Suomen, Ruotsin ja Norjan alueella toimiville yrityksille

Konsortion johtava partneri on Vaasan yliopisto. Lisätietoa projetista saatavilla AuroraSpace-projektisivuilta.