CEMIS-HYVIS

Hanke on osa CEMIS-kehitysohjelmaa ja sen totuttajina toimii Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikön lisäksi Jyväskylän yliopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja CSC. Hankkeen rahoittaja on Kainuun liitto.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Projektin rahoittaja

Kainuun liitto

Rahoituksen määrä

479 939 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yksikkö ja tiedekunta

Projektin kuvaus

CEMIS-HYVIS-hankkeella on neljä päätoimenpidettä:

1. Uusia ja runsaasti mittaustietoa tuottavia IoT (internet of things) -teknologioita käytetään rakennetun ympäristön olosuhteiden monipuoliseen seurantaan. Seurantatiedon perusteella optimoidaan energian kulutus ja hyvinvointi tiloissa. Seurannasta rakennetaan palvelukonsepti yrityksille ja julkisille toimijoille.

2. IoT-teknologian hyödyntämisesimerkkinä kehitetään munuaispotilaiden kotidialyysiin soveltuvan älykkään laitteen tarvitsemia jatkuvatoimisia sensorimittauksia. Lisäksi IoT-teknologian käytöstä terveydenhuollossa tehdään selvitys.

3. Työterveyden ja terveydenhuollon toimintaa tuetaan kehittämällä ennakoivan laskennan työkaluja. Näillä voidaan osoittaa asiakkaille mihin suuntaan heidän kehonkoostumuksensa on muuttumassa nykyisillä elintavoilla ja toisaalta myös, miten tehdyt elintapamuutokset vaikuttavat. Työkalujen soveltamisen kautta hyötyjiksi tulevat myöhemmin myös aktiivimatkailu ja urheiluvalmennus.

4. Hankkeella tuetaan erilaisten ”puhtaita” elintarvike-, ravitsemus-, terveys-, hyvinvointi-, hygienia- ja kosmetiikkatuotteita valmistavien yritysten mahdollisuutta tuottaa laadukkaita tuotteita. Tämä tehdään kehittämällä tuotanto- ja palvelutilojen, raaka-aineiden ja tuotteiden erikoisanalytiikkaa mikrobiologian alueella.

Hanke tukee kaikkia kolmea Kainuun Älykkään erikoistumisen ohjelman teemaa. Hankkeessa kehitetään sekä teknologisia että palveluinnovaatioita mittaustekniikan alueella (teema 1), tuetaan osaamisintensiivisistä palvelualoista sosiaali- ja terveyspalveluja (teema 2) ja hanke tukee mukaanpääsyä alueiden välisiin, kysyntävetoisiin innovaatioprosesseihin (teema 3).