Digi-PEPP

Tämän tutkimusprojektin tavoitteena on arvioida digitaalisten ratkaisujen käyttöä ja vaikuttavuutta lapsipotilaiden kivunarvioinnissa ja -hoidossa, kun kipua ja siihen liittyviä emootioita arvioidaan sairaalahoidossa olevilla lapsipotilailla ja heidän vanhemmillaan.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Projektin rahoittaja

Pohjois-Suomen Terveydenhuollon Tukisäätiö (TERTTU), Stiftelsen Alma ja K.A. Snellmanin säätiö, Päivikki ja Sakari Solhbergin säätiö, Lastentautien tutkimussäätiö

Rahoituksen määrä

103 000 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Projektin kuvaus

Tutkimusprojektin tavoitteena on arvioida digitaalisten ratkaisujen käyttöä ja vaikuttavuutta lapsipotilaiden kivunarvioinnissa ja -hoidossa, kun kipua ja siihen liittyviä emootioita arvioidaan sairaalahoidossa olevilla lapsipotilailla ja heidän vanhemmillaan. Kivunarvioinnissa hyödynnetään multimodaalisia menetelmiä, joilla voidaan tunnistaa etenkin kommunikoimaan kykenemättömien kriittisesti sairaiden lasten kipua luotettavasti ja varhaisessa vaiheessa. Kivunhoidon interventiot kohdistetaan lääkkeettömiin menetelmiin, koska ne luovat Käypä hoito -suosituksen mukaan kivunhoidon perustan. Tutkimusprojekti sisältää useita osatutkimusta, kuten (1) Lapsipotilaiden kivun monitorointi ja arviointi multimodaalisilla menetelmillä, (2) Lapsipotilaiden kivun ja siihen liittyvien emootioiden lievitys digitaalisilla interventioilla, ja (3) Vanhempien emootioiden lievitys digitaalisilla interventioilla, kun heidän lapsensa on sairaalahoidossa. Kivunarvioinnin kehittämiseksi hyödynnetään uusia multimodaalisia menetelmiä (NIRS, EMG), joiden tuloksia verrataan olemassa olevien kipumittareiden (P-PIPP, NIAPAS) pisteytyksiin kehittäen samalla algoritmeja kivun varhaiseen tunnistamiseen. Digitaaliset interventiot kohdistuvat lääkkeettömiin menetelmiin, jolloin arvioidaan (a) virtuaalisesti tuotetun moniaistinen luontointervention vaikuttavuutta lasten verinäytteenotossa, (b) äidin äänitetyn sydämen sykkeen ja sen aiheuttaman värähtelyn (ns. nucu-pesän) vaikuttavuutta vauvoihin vastasyntyneiden teho-osastolla, ja (c) traumainformoituun hoitoon perustuvan mobiilisovellusintervention vaikuttavuutta sairaalahoidossa olevien vauvojen vanhempiin. Lisäksi projektissa arvioidaan (d) immersiivisen peli-intervention (VR) vaikuttavuutta lasten valmistamisessa magneettitutkimukseen ja (e) sosiaalisen robotin käyttöä päiväkirurgiaan valmistamisessa hyödyntäen tekoälyä lasten ahdistuksen, pelon ja kivun lievittämisessä. Interventioiden vaikuttavuuden arvioimiseksi käytetään kontrolloitua satunnaistettua tutkimusasetelmaa (RCT/cross-over study design) ja validoituja mittareita.

Projektin tulokset

Projektin osatutkimuksista on raportoitu pääosin järjestelmällisten kirjallisuuskatsausten tuloksia tähän mennessä. Teknologia-perusteiset interventiot vastasyntyneiden kivunhoidossa vaihtelivat paljon äänitteen soittamisesta robotin hyödyntämiseen. Niiden vaikuttavuus kivunhoidossa yksin tai yhdistettynä muuhun lääkkeettömään menetelmään jäi epäselväksi. Sen sijaan meta-analyysi valmistamismenetelmien vaikuttavuudesta lasten valmistamisessa päiväkirurgiaan osoitti interventioiden vaikutuksen vanhempien ahdistukseen, mutta yksikään tutkimus ei käsitellyt vanhempien stressiä ja lasten pelkoa. Jatkossa tarvitaan lisää RCT-tutkimuksia digitaalisten interventioiden vaikuttavuudesta lasten hoitotyössä.

Tärkeimmät julkaistut artikkelit:

Palomaa A-K, Huhtala S, Tuomikoski A, Pölkki T. The effectiveness of technology-based interventions compared to other non-pharmacological interventions for relieving procedural pain in hospitalized neonates: a systematic review. JBI Evid Synth 2023; Aug 1;21(8): 1549–1581, doi: 10.11124/JBIES-22-00179. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37218335/

Huhtala S, Palomaa A-K, Tuomikoski A, Pölkki T. Effectiveness of distraction-based interventions for relieving anxiety, fear and pain in hospitalized children during venous blood sampling: a systematic review protocol. JBI Evid Synth 2023; doi: 10.11124/JBIES-22-. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37921627/

Kerimaa H, Hakala M, Haapea M, Vähänikkilä H, Serlo W, He H-G, Pölkki T. Effectiveness of a mobile app intervention for preparing preschool children and parents for day surgery: a randomized controlled trial. J Med Internet Res2023; 29;25:e46989. doi: 10.2196/46989. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37773624/

Kerimaa H, Ruotsalainen H, Kyngäs H, Miettunen J. Pölkki T. Effectiveness of interventions used to prepare preschool children and their parents for day surgery: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Clin Nurs 2023; 32(9-10): 1705-1722. doi: 10.1111/jocn.16156. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34870345/

Palomaa A-K, Tuomikoski A.M, Huhtala S, Pölkki T. The effectiveness of technology-based interventions compared to other non-pharmacological interventions for relieving procedural pain in hospitalized neonates: a systematic review protocol. JBI Evid Synth 2021; Jul 22;19(10):2770-776. doi 10.11124/JBIES-21-00010. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34310486/

Yhteistyökumppanit

Tutkimusyhteistyötä tehdään monitieteisessä ryhmässä ja paikallisten yritysten kanssa.

Tärkeimmät yhteistyökumppanit: Oulun yliopisto (Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö, Kliinisen lääketieteen tutkimusyksikkö, Optoelektroniikan ja mittaustekniikan tutkimusyksikkö, OPEM, Jokapaikan tietotekniikka), National University of Singapore, Kyushu University (Japan), Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala, Kuopion yliopistollinen sairaala, NordLab, FirstBeat Teknologia Oy, Nucu Oy.