Digi-PEPP

Tämän tutkimusprojektin tavoitteena on arvioida digitaalisten ratkaisujen käyttöä ja vaikuttavuutta lapsipotilaiden kivunarvioinnissa ja -hoidossa, kun kipua ja siihen liittyviä emootioita arvioidaan sairaalahoidossa olevilla lapsipotilailla ja heidän vanhemmillaan.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Projektin rahoittaja

Pohjois-Suomen Terveydenhuollon Tukisäätiö (TERTTU), Stiftelsen Alma ja K.A. Snellmanin säätiö, Päivikki ja Sakari Solhbergin säätiö

Rahoituksen määrä

72 000 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Projektin kuvaus

Ttutkimusprojektin tavoitteena on arvioida digitaalisten ratkaisujen käyttöä ja vaikuttavuutta lapsipotilaiden kivunarvioinnissa ja -hoidossa, kun kipua ja siihen liittyviä emootioita arvioidaan sairaalahoidossa olevilla lapsipotilailla ja heidän vanhemmillaan. Kivunarvioinnissa hyödynnetään multimodaalisia menetelmiä, joilla voidaan tunnistaa kommunikoimaan kykenemättömien kriittisesti sairaiden lasten kipua luotettavasti ja varhaisessa vaiheessa. Kivunhoidon interventiot kohdistetaan lääkkeettömiin menetelmiin, koska ne luovat Käypä hoito -suosituksen mukaan kivunhoidon perustan. Tutkimusprojekti sisältää kolme osatutkimusta: (1) Lapsipotilaiden kivun monitorointi ja arviointi multimodaalisilla menetelmillä, (2) Lapsipotilaiden kivun ja siihen liittyvien emootioiden lievitys digitaalisilla interventioilla, ja (3) Vanhempien emootioiden lievitys digitaalisilla interventioilla, kun heidän lapsensa on sairaalahoidossa. Kivunarvioinnin kehittämiseksi hyödynnetään uusia multimodaalisia menetelmiä (NIRS, EMG), joiden tuloksia verrataan olemassa olevien kipumittareiden (P-PIPP, NIAPAS) pisteytyksiin kehittäen samalla algoritmeja kivun varhaiseen tunnistamiseen. Digitaaliset interventiot kohdistuvat lääkkeettömiin menetelmiin, jolloin arvioidaan esimerkiksi (a) virtuaalisesti tuotetun moniaistinen luontointervention vaikuttavuutta lasten verinäytteenotossa, (b) äidin äänitetyn sydämen sykkeen ja sen aiheuttaman värähtelyn (ns. nucu-pesän) vaikuttavuutta vauvoihin vastasyntyneiden teho-osastolla, ja (b) traumainformoituun hoitoon perustuvan mobiilisovellusintervention vaikuttavuutta sairaalahoidossa olevien vauvojen vanhempiin. Interventioiden vaikuttavuuden arvioimiseksi käytetään kontrolloitua satunnaistettua tutkimusasetelmaa (RCT/cross-over study design) ja validoituja mittareita.

Projektin tulokset

Projektin osatutkimuksista on raportoitu järjestelmällisten kirjallisuuskatsausten tuloksia, muilta osin aineistonkeruu- ja analyysi ovat prosessissa tällä hetkellä.

Yhteistyökumppanit

Tutkimusyhteistyötä tehdään monitieteisessä ryhmässä ja paikallisten yritysten kanssa.

Tärkeimmät yhteistyökumppanit: Oulun yliopisto (Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö, Kliinisen lääketieteen tutkimusyksikkö, Optoelektroniikan ja mittaustekniikan tutkimusyksikkö, OPEM), Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala, Kuopion yliopistollinen sairaala, NordLab, FirstBeat Teknologia Oy, Nucu Oy.