Tarja Pölkki

Toimin hoitotieteen professorina Oulun yliopistossa hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikössä. Johdan yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen hoitotyössä (IndFamilyNurs) -tutkimusryhmää, jossa kehitetään näyttöön perustuvia yhtenäisiä käytäntöjä. Asiantuntijuusalaani kuuluu perhelähtöisyyden edistäminen, kivunarviointi ja -hoito kohdistettuna lääkkeettömien menetelmien vaikuttavuuteen ja ympäristön vaikutusten tutkiminen yksilöiden hyvinvointiin korostamalla pohjoisen luonnon moninaisuutta. Kiinnostukseni kohteena ovat erityisesti lapsipotilaat ja kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevat potilasryhmät, kuten tehohoidossa olevat vastasyntyneet ja heidän vanhempansa.

Tulevaisuudessa minulla on visiona tuottaa korkeatasoista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta, joka kohdistuu kliiniseen hoitotieteelliseen tutkimukseen. Tähän sisältyy vuoropuhelu tiedonkäyttäjien ja tutkijoiden kanssa sekä yhteistyö eri tieteenalojen kanssa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Tutkimusaiheet

  • Perhe- ja ihmislähtöisyyden edistäminen hoitotyössä
  • Hoito- ja luontoympäristön vaikutus hyvinvointiin korostamalla pohjoisen luonnon erityispiirteitä
  • Multimodaalisten kivunarviointimenetelmien kehittäminen ja testaaminen
  • Lääkkeettömien menetelmien vaikuttavuuden arviointi kipuun ja sen lähikäsitteisiin
  • Henkilökunnan ja opiskelijoiden osaaminen edistäminen koulutusinterventioiden avulla

Tutkijan tiedot

67

julkaisua

10283

viittausta

30.00

H-indeksi (Google Scholar)

Yhteystiedot

Sähköposti

Tarja.Polkki@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 504280 772

Vierailuosoite

Aapistie 5A, Oulun yliopisto

Postiosoite

PL 5000, 90014 Oulun yliopisto