EduPal - Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen

EduPal

EduPal hanke on Opetus ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämisen kärkihanke.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Projektin rahoittaja

OKM

Rahoituksen määrä

1 500 000 EUR

Projektin koordinaattori

Kajaanin AMK

Yhteystiedot

Projektin kuvaus

EduPal hanke on Opetus ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämisen kärkihanke. EduPal hankkeen tavoitteet ovat:

1) selvittää palliatiivisen hoidon opetuksen nykytila hoitotyön ja lääketieteen koulutuksissa,
2) laatia moniammatillisesti työelämän asiantuntijoiden kanssa hoitotyön ja lääketieteen osaamisen kuvaukset palliatiivisen hoidon perustasolle (A) ja erityistasoille (B/C),
3) laatia valtakunnalliset suositukset palliatiivisen hoidon opetusohjelmista hoitotyön ja lääketieteen perusopetuksiin sekä
4) luoda yhtenäiset valtakunnalliset suositukset palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen erikoistumiskoulutuksiin,
5) kehittää moniammatillista koulutusta, TKI-toimintaa ja korkeakouluopettajien palliatiivisen hoidon osaamista.

Projektin tulokset

Hankkeen tuloksena saadaan osaamis- ja tarvekuvauksiin perustuvat sekä kansainvälisesti vertailukelpoiset opetusohjelmat ja jatkokoulutusjärjestelmät palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen perustason ja erityistason tarpeisiin. Hanke vahvistaa opiskelijoiden osaamista ja parantaa työelämävalmiuksia.

Linkit

Yhteistyökumppanit

Hankkeen päätoteuttajana toimii Kajaanin AMK ja yhteistyöhankeessa mukavana ovat seuraavat organisaatiot:

Laurea amk, Jyväskylän amk,Karelia amk AB Yrkeshögskolan, Centria amk, Metropolia amk, Turun amk, Tampereen amk, Savonia amk, Oulun amk, Lapin amk, Diakonia amk, Vaasan amk, Saimaan amk, Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto, lääketiede ja Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, Turun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta.