Esiselvitys kustannustehokkaiden sensoriteknologioiden sovelluksista drone-pohjaisiin mittauksiin sekä teknologian kaupallisen potentiaalin hyödyntäminen

Tämän esiselvityshankkeen avulla haetaan uusia sensoreita sekä sovellusaloja dronepohjaiselle mittaukselle sekä selvitetään potentiaalisten ratkaisujen markkinoita ja kannattavuutta. Tavoitteena on löytää kustannustehokkaampia ratkaisuja sekä helposti integroituja sensoreita, jotka voidaan helposti käyttöönottaa eri sovelluksissa. Sovelluskohteita löytyy runsaasti ja varsinkin, jos sensoriteknolog

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Rahoituksen määrä

54 212 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Droneen pohjautuvat palvelumarkkinat kasvavat maailmalaajuisesti tosi nopeasti ja Business Insider on arvioinut, että dronejen myynti ylittää 12 miljardia dollaria vuonna 2021 (vuonna 2016 8,5 miljardia dollaria). Kasvu tapahtuu kolmella pääsegmentillä: Kuluttaja-, yritys- ja turvallisuuskäyttö.

Tämän esiselvityshankkeen avulla haetaan uusia sensoreita sekä sovellusaloja dronepohjaiselle mittaukselle sekä selvitetään potentiaalisten ratkaisujen markkinoita ja kannattavuutta. Tavoitteena on löytää kustannustehokkaampia ratkaisuja sekä helposti integroituja sensoreita, jotka voidaan helposti käyttöönottaa eri sovelluksissa. Sovelluskohteita löytyy runsaasti ja varsinkin, jos sensoriteknologiaa voidaan hyödyntää pienissä droneissa (kustannustehokkuus).

Sensoriteknologista osaamista voidaan siirtää erityisesti Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian tutkimus ja kehitys hankkeisin tai yliopistokeskuksen CSC-Kajaani -projekteihin. Toisaalta uutta osaamista voidaan hyödyntää, kun haetaan kansainvälistä rahoitusta yhdessä yritysten kanssa. Kansainvälisen rahoituksen hakeminen edellyttää, että hankkeen teknologiset sovellusalueet on selvitetty perusteellisesti. Esiselvityksessä saatua informaatiota voidaan siirtää myös joustavasti yrityksin omiin kehitysprojekteihin.

Selvitys auttaa modernisoimaan MITYn TKI-infrastruktuuria ja kehittämään laitekantaa. Tämä vahventaa yritysten toimintaympäristöä ja laajentaa yhteistyöverkostoja kansallisesti ja kansainvälisesti. Esiselvityksessä saatua informaatiota voidaan siirtää myös joustavasti yrityksin omiin kehitysprojekteihin.

Hankkeen tuloksena syntyy loppuraportti, joka tuo uutta tietoa eri sovellusaloilla toimiville yrityksille ja tutkimuslaitoksille. Loppuraportti sisältää hyödyntämissuunnitelman valittujen teknologioiden osalta sekä työpakettien osaraportit. Valittujen sensoriteknologioiden osalta saadaan tietoa markkinoista ja kiinnostuksesta sekä kannattavuudesta.

Yhteistyökumppanit