Esiselvitys kustannustehokkaiden sensoriteknologioiden sovelluksista drone-pohjaisiin mittauksiin sekä teknologian kaupallisen potentiaalin hyödyntäminen

DroWM-projekti

Droneen pohjautuvat palvelumarkkinat kasvavat maailmalaajuisesti tosi nopeasti ja Business Insider on arvioinut, että dronejen myynti ylittää 12 miljardia dollaria vuonna 2021 (vuonna 2016 8,5 miljardia dollaria). Kasvu tapahtuu kolmella pääsegmentillä: Kuluttaja-, yritys- ja turvallisuuskäyttö.

Rahoittajat

Drone ilmssa
Drone ilmassa

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Rahoituksen määrä

54 212 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yksikkö ja tiedekunta

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Tämän esiselvityshankkeen avulla haetaan uusia sensoreita sekä sovellusaloja dronepohjaiselle mittaukselle sekä selvitetään potentiaalisten ratkaisujen markkinoita ja kannattavuutta. Tavoitteena on löytää kustannustehokkaampia ratkaisuja sekä helposti integroituja sensoreita, jotka voidaan helposti käyttöönottaa eri sovellusksissa. Sovelluskohteita löytyy ja varsinkin, jos sensoriteknologiaa voidaan käyttää pienissä droneissa (kustannustehokkuus).

Sensoriteknologista osaamista voidaan siirtää erityisen Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian tutkimuksen ja kehityksen hankkeisin tai yliopistokeskuksen CSC-Kajaani -projekteihin. Toisaalta uutta osaamista voidaan käyttää, kun haetaan kansainvälistä rahoitusta yhdessä yritysten kanssa. Kansainvälisen rahoituksen hakeminen vaatii, että hankkeen teknologiset sovellusalueet on selvitetty perusteellisesti. Esiselvityksellä saatua informaatiota voidaan siirtää myös joustavasti yrityksin omiin kehitysprojekteihin.

Selvitys auttaa modernisoimaan MITYn TKI-infrastruktuuria ja kehittämään laitekantaa. Tämä vahventaa yritysten toimintaympäristöä ja laajentaa yhteistyöverkostoja kansallisesti ja kansainvälisesti. Esiselvityksellä saatua informaatiota voidaan siirtää myös joustavasti yrityksin omiin kehitysprojekteihin.

Hankkeen tuloksena syntyy loppuraportti, joka tuo uutta tietoa eri sovellusaloilla toimiville asiakkaille ja tutkimuslaitoksille. Loppuraportti sisältää suunnitelman mukaisesti teknologioiden sekä työpakettien osaraportit. Valittujen sensoriteknologioiden osalta tietoa markkinoista ja kiinnostuksesta sekä kannattavuudesta.

Hankkeen loppuraportti PDF