FLYER - Lääkinnällisten laitteiden testauspalvelun kehittäminen ekosysteemien välisenä yhteistyönä

FLYER

Projektin tavoitteena on:
1) Määritetään referenssipalvelumalli terveysteknologiatuotteiden testauspalvelulle.
2) Valmistetaan konkreettinen terveysteknologiademo, jonka kehittäminen jäljittelee yritysten
tuotekehityksen vaiheita.
3) Laajennetaan ja vahvistetaan alueellisten ekosysteemien yhteistyötä.
4) Lisätään Oulun näkyvyyttä terveysteknologian ja painettavan älyn johtavana ekosysteeminä.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Projektin koordinaattori

VTT

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

Terveysteknologia muodostaa merkittävän toimialan, joka on kasvava korkean teknologian vientiala. Terveysteknologian merkitys lisääntyy kansalaisten ikääntyessä ja syntyvyyden laskiessa, joten tarvitaan käyttäjäystävällisiä terveysteknologiaratkaisuja, joilla saadaan parempaa hoitoa asiakkaille, apua ammattilaisille ja tuottavuutta terveydenhuollolle. Terveydenhuollossa tullaan enenevässä määrin seuraamaan potilaita kotioloissa puettavilla langattomilla laitteilla, joita painettu elektroniikka mahdollistaa, mutta alan yritysten kasvun haasteena on mm. palautteen saaminen lääkäreiltä ja potilailta tuotekehityksen eri vaiheissa sekä puute laajalaisista kehitys- ja innovaatioympäristöistä, jotka tukevat tuotteiden kaikkia osa-alueita (laite, ohjelmisto, tiedonsiirto) tuotekehityksen eri vaiheissa.

Pohjois-Pohjanmaalla on erinomaiset edellytykset vastata tähän haasteiseen Oulun alueen ekosysteemien - OuluHealth, RadioPark ja PrintoCent - yhteistyöllä. Alueen korkea osaaminen digitaalisen terveysteknologian eri osa-alueilla ja ainutlaatuiset tutkimus-, kehitys- ja valmistusympäristöt luovat vahvan perustan, mille rakentaa kansainvälistä ja yhteiskuntaa uudistavaa innovaatiotoimintaa ja uuttaa liiketoimintaa. Oulun alueella on jo vahvaa teknologiaosaamista sekä kehitys- ja testausympäristöpalveluja, jotka tukevat digitaalista terveysteknologian sovelluksia kuten OuluHealth-ekosysteemi, ja langatonta tietosiirtoa kuten RadioPark-ekosysteemi. Oulussa on myös ainutlaatuinen Painetun älyn klusteri PrintoCent, jolla on vahvaa osaamista terveysteknologiatuotteiden kehityksestä, testauksesta ja valmistuksesta hyödyntäen painettua elektroniikkaa.

Vahvistamalla edellä mainittujen ekosysteemien yhteistyötä sekä kehittämällä mm. OYSTER-referenssikeskusta kattamaan myös terveysteknologiatuotteiden fyysisen laitteen (hardware) testausta/validointia, saadaan alueen tarjoama tukemaan terveysteknologiatuotteiden testausta kaikilla pääosaalueilla (laite (hardware), ohjelmisto (software) ja langaton tiedonsiirto (5G/6G)). Hankkeen tavoitteena on vahvistaa alueen roolia vetovoimaisena terveysteknologiatuotteiden tutkimus-, kehitys-, testaus- ja valmistuskeskittymänä sekä toimijoiden kytkeytymistä
kansainvälisiin verkostoihin ja arvoketjuihin.

Hankkeen myötä vahvistetaan alueen roolia kansainvälisen terveysteknologiatotteiden arvoketjun osana erityisesti vahvana tutkimus-, kehitys-, testaus-, ja valmistuskeskittymänä. Tämä luo edellytyksiä synnyttää uutta liiketoimintaa, niin testaus-, kehitys- ja valmistuspalveluille ja niitä tarjoaville yrityksille synnyttäen uusia toimijoita, mikä vahvistaa alueen elinvoimaa.