fTwist – rohkeutta ja resilienssiä bisnekseen

fTwist-hankkeessa edistetään naisten mahdollisuuksia edetä uralla ja lisätään heidän ja yrittäjänä toimivien naisten liikkeenjohdollista osaamista. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan neljä monialaista innovatiivista koulutusohjelmaa. Lisäksi hankkeessa kehitetään ja toteutetaan koulutusta, työpajoja, kansainvälistä yhteistyötä ja käytetään uusimpia oppimisen työkaluja. Tärkeän osan oppimista muodostaa vertaisoppiminen ja osaamisen jakaminen toisten osallistujien kanssa.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakennerahastot - Euroopan sosiaalirahasto (ESR+)

Rahoituksen määrä

625 558 EUR

Projektin koordinaattori

Muu yliopisto tai yksikkö

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

fTwist-hankkeen tavoitteena on lieventää Suomessa sukupuolen mukaista vertikaalista ja horisontaalista eriytymistä työmarkkinoilla, edistää naisten työllistymistä, siirtymistä työstä työhön tai yrittäjyyteen. Samalla edistetään naisten mahdollisuuksia edetä uralla ja lisätä heidän ja mukana olevien yrittäjän toimivien naisten liikkeenjohdollista osaamistaan.

Hankkeen kohderyhmänä on uutta suuntaan urallensa tai liiketoimintaan lisävauhtia hakevat korkeakoulutetut naiset ja korkeakoulutetut työnhakijat. Kohderyhmään kuuluu myös yrittäjänä tai asiantuntijana ja johtajana toimivat naiset. Toiminta-alue on Pohjois-Pohjanmaa

Hanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana toimii Oulun yliopisto. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.