Hiljaisen kansan äänet - Remontoidut kehot

Oulun yliopistossa ja Humanistisessa ammattikorkeakoulussa toteutettava tutkimushanke Hiljaisen kansan äänet – remontoidut kehot on kolmivuotinen tieteen ja taiteen yhdistävä tutkimusmatka kuurouteen ja kuurojen historiaan. Hankkeen neljässä osatutkimuksessa tehdään historian perustutkimusta, rakennetaan dialogia kuurojen ja kuulevien välille sekä kehitetään tutkimusmetodologiaa.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Projektin rahoittaja

Koneen Säätiö

Rahoituksen määrä

386 000 EUR

Projektin koordinaattori

Hiljaisen kansan äänet -tutkimushanke, Marjo Laitala

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

  • Marjo Laitala

Projektin kuvaus

Oulun yliopistossa ja Humanistisessa ammattikorkeakoulussa toteutettava tutkimushanke Hiljaisen kansan äänet – remontoidut kehot on kolmivuotinen tieteen ja taiteen yhdistävä tutkimusmatka kuurouteen ja kuurojen historiaan. Hankkeen neljässä osatutkimuksessa tehdään historian perustutkimusta, rakennetaan dialogia kuurojen ja kuulevien välille sekä kehitetään tutkimusmetodologiaa. Hankkeen rahoittaa kokonaisuudessaan Koneen Säätiö.

Hankkeen perustan muodostaa muistitieto kuurojen lapsuudesta ja koulunkäynnistä. Viittomakielistä muistitietoa kerätään yhteistyössä kuurojen yhteisöjen kanssa, ja haastatteluissa eri ikäisten kuurojen kanssa syvennytään erityisesti koulumuistoihin valtion kuurojen kouluissa sekä lapsuuteen kuurona kuulevien tai kuurojen vanhempien perheessä. Yhdessä hankkeen osatutkimuksista paneudutaan siihen, millä tavalla kuurot ovat kokeneet tulleensa huomioiduksi musiikin opetuksessa ja millaista musiikkikasvatusta he ovat saaneet. Viitottua muistitietoa tarkastellaan oman aikakautensa sosiokulttuurisissa ja institutionaalisissa kehyksissä sekä suhteessa tieteellisiin virtauksiin. Kuuroille 1900-luvuilla ja erityisesti sotien jälkeen tehdyt lääketieteelliset tutkimukset ja toimenpiteet ovet yhden osatutkimuksen aihe, ja siinä selvitetään myös, miten sisäkorvaistutteesta tuli käytäntö, joka nykyisin tehdään lähes kaikille kuuroina syntyville lapsille.

Hiljaisen kansan äänien tutkijoista yksi on syntymäkuuro ja viittomakielinen. Kaksi muuta tutkijaa, joista toinen on myös laulaja-lauluntekijä, ovat suomea äidinkielenään puhuvia ja viittomakieltä taitamattomia kuulevia. Trioetnografiaan perustuvassa osatutkimuksessa tutkijat pohtivat, paitsi tasavertaisen akateemisen työskentelyn esteitä myös uusia yhteistyön avauksia. Hankkeessa työskentelevät tutkijoina Outi Ahonen (Humanistinen ammattikorkeakoulu), Marjo Laitala (Oulun yliopisto) ja Katja Sutela (Oulun yliopisto).

Projektin toimenpiteet

Projektin verkkosivut löytyvät osoitteesta https://www.hiljaisenkansan.com/

Yhteyshenkilö(t)

Tutkija/vastaava johtaja: Marjo Laitala
0294 483788
marjo.laitala@oulu.fi

Tutkija: Katja Sutela
0294 483751
katja.sutela@oulu.fi

Tutkija: Outi Ahonen

outi.ahonen@humak.fi

HUMAK

Ulkoinen linkki
Humak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka toimii lähes kaikkialla Suomessa.