Hub for Hydrogen-Materials Interactions Research Infrastructures

H2MIRI

Hankkeessa kehitetään Oulun yliopiston, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ja Tampereen yliopiston paikallisia tutkimusinfrastruktuureja vastaamaan vetysiirtymän tarpeisiin. Hankkeessa kehitetään laitteistoja erityisesti vedyn ja eri materiaalien vuorovaikutusten tutkimukseen.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Projektin rahoittaja

Tutkimushankkeelle on myönnetty Euroopan unionin elpymisvälinerahoitusta (NextGenerationEU) Suomen Akatemian kautta.

Rahoituksen määrä

980 282 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

  • Senior Research Fellow
    Samuli Urpelainen

Projektin kuvaus

Vetytalouteen siirtyminen asettaa ennennäkemättömiä haasteita energia-, raaka-aine- ja kuljetusteollisuudelle. Uusia vetypohjaisia prosesseja ja sovelluksia on otettava käyttöön erittäin lyhyessä ajassa ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Vedyn vuorovaikutuksista yhteiskuntamme toimintojen kannalta keskeisten materiaalien, kuten terästen, kanssa tiedetään kuitenkin vain vähän. Luotettavien ja turvallisten vetyteknologioiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi vuorovaikutusten ymmärtäminen on yhä tärkeämpää. Esimerkiksi kantavissa rakenteissa vedyn aiheuttamalla materiaalien haurastumisella voi olla katastrofaalisia vaikutuksia, ja vedyn käyttö polttoaineena ei tuota moottoripinnoille vastaavaa voitelukalvoa kuin fossiiliset polttoaineet.

H2MIRIn paikalliset infrastruktuurit vastaavat näihin tarpeisiin tehokkailla karakterisointimenetelmillä, vahvistavat partnereiden keskinäistä roolijakoa ja syventävät osaamista ja mahdollistavat yhteiskunnalle välttämättömän tiedon tuottamisen.

Projektin toimenpiteet

Projektissa kehitetään ja hankitaan tutkimuslaitteistoja vedyn ja materiaalien vuorovaikutuksen tutkimuksen tueksi. Lisäksi hankkeessa kehitetään digitaalinen portaali, josta käyttäjä voi saada tietoa tutkimusinfrastruktuureista sekä löytää tutkimusinfrastruktuureihin liittyviä palveluita ja asiantuntijoita.

Oulun yliopistossa hankkeessa hankitaan Suomen ensimmäinen korkeapaine-elektronispektroskopia (APXPS) laitteisto, joka sijoitetaan Oulun yliopiston Materiaalianalyysikeskukseen.

Yhteistyökumppanit