Hulevesien ja jätelogistiikan datapohjainen hallinta Kainuussa

HUDA-ryhmähankkeessa kehitetään teknologiaratkaisuja ja menetelmäosaamista jätelogistiikan ja hulevesivirtojen kestävään hallintaan edesauttaen rakennetun kuntainfran kestävää kehitystä.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Rahoituksen määrä

146 236 EUR

Projektin koordinaattori

Kajaanin Ammattikorkeakoulu

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

KAMK vetämässä HUDA-ryhmähankkeessa kehitetään teknologiaratkaisuja ja menetelmäosaamista jätelogistiikan ja hulevesivirtojen kestävään hallintaan. Molemmat kehityskohteet edesauttavat kestävää kehitystä ja kiertotalouteen siirtymistä, sekä edesauttavat kuntainfran kestävää kehitystä. Oulun yliopiston osatoteutus liittyy mikromuovien mittaamiseen.

Laadullisen kuormituksen osalta mikromuovit ja niiden kuljettamat kemialliset komponentit ovat kuormitustekijä, jota ei hallita nykytilanteessa. Hulevedet ovat merkittävin mikromuovien siirtymisreitti. On oletettavaa, että mikromuovien hallinta tulee EU-tason ympäristösäädöksiin mukaan lähitulevaisuudessa. Esimerkiksi ajoneuvoliikenteen renkaiden kuluminen on merkittävä mikromuovien lähde. Onkin tärkeää pystyä ymmärtämään mikromuovien kulkeutumista systeemisellä tasolla ja löytää ratkaisuja niiden hallintaan.

Hankkeen perustana on älykkäiden mittausratkaisujen ja datanhallinnan osaaminen, jota sovelletaan uudelle kohdealueelle uudella tavalla. Hankkeella tavoitellaan mittausdatan laadun ja jäljitettävyyden parantamista sekä vesi- ja ilmapäästöjen vähentymistä.