Ihmisen fysiologian multimodaalinen emulointiympäristö laajaa validoitua dataa käyttäen

EMUVALID

.

Rahoittajat

Ihmisen anatomiakuva, jossa näkyy keuhkot ja verisuonia

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

  • Teemu Myllylä

Projektin kuvaus

Lääketieteen tekniikka ja terveysteknologian alan tutkimus ja yritystoiminta jatkavat vahvalla kasvu-uralla Oulun seudulla. Alueella toimii kymmeniä teknologiayrityksiä, jotka kehittävät sensoreita ja mittaustekniikkaa sekä erilaisiin datankäsittelymenetelmiin perustuvia kaupallisia sovelluksia lääke- ja terveysalan sekä terveys- ja hyvinvointiteknologian tarpeisiin. Erityisesti puettavat sensorit ja jatkuva-aikaiset mittaussovellukset ovat kasvava trendi maailmalla. Lisäksi multimodaalisuuden tarve, jossa mitataan useammalla menetelmällä/modaliteetilla samanaikaisesti, on huomattu välttämättömäksi diagnostiikan ja tekoälysovelluksien kehittämisessä. Multimodaalisten mittausmenetelmien ja sovellusten kehitystyö ja analyysimallien validointi vaativat kuitenkin mahdollisuutta toistaa testausprotokolla satoja kertoja ja tarkasti useilla ja samoilla fysiologisilla herätesignaaleilla. Tämä on käytännössä mahdollista tehdä ainoastaan tätä varten kehitetyllä emulointimallilla. Oulun yliopiston, VTT:n ja Oulun seudun alan yritysten yhteisessä EAKR-BAE -hankkeessa (Body Area Emulator, A74649) kehitettiin ihmisen fysiologisten signaalien emulointiin vaadittavaa tutkimusinfrastruktuuria.

Emuvalid projektissa emulointiympäristöä kehitetään edelleen, niin että emulointimallissa multimodaalisuus otetaan laajemmin huomioon ja erityisesti verenkierron, lihasten ja hengityksen samanaikaista emulointia edelleen kehitetään, mihin on huomattu erityistarvetta puettavien sensorien testaamisessa. Lisäksi kerätään laaja fysiologisten signaalien datakirjasto ja simulointityökaluja, joita voidaan validoidusti hyödyntää kehitetyssä emulointiympäristössä. Järjestämme projektin aikana myös koulutusta ja työpajoja yrityksille ja alan opiskelijoille, jotta hankkeen tuloksia voidaan näin hyödyntää mahdollisimman laajasti Oulun seudun alan toimijoiden keskuudessa myös projektin päättymisen jälkeen. Hankkeessa noudatetaan Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslinjauksia asiantuntijarekrytoinnissa. Hanke edistää kestävää kehitystä ja luonnonvarojen vastuullista käyttöä laitehankinnoissa.