Ilmastotavoitteita edistävä arkiliikkuminen yhdyskuntasuunnittelussa

ITEA

Hankkeessa kerätään ja levitetään hyviä käytäntöjä, jotka liittyvät arkiliikkumista edistävän yhdyskuntarakenteen ja elinympäristöjen suunnitteluun, kehittämiseen ja saavutettavuuteen.
Oulun Pikisaaren talvinen kävelytie, jossa on liikkujia aurinkoisena päivänä.
Arkiliikkujia Oulun Pikisaaressa.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

Hankkeessa toteutetaan kuntien eri toimialoille (mm. kaavoittajat, liikuntatoimi, elinkeinotoimi) suunnattu verkkokysely, jossa tarkastellaan ilmastotavoitteiden huomioimista arkiliikkumisen olosuhteiden kehittämisessä erityisesti kuntatason yhdyskuntasuunnittelussa.
Hankkeessa kerätään ja levitetään hyviä käytäntöjä, jotka liittyvät liikkumista edistävän yhdyskuntarakenteen ja elinympäristöjen syntyyn, kehittämiseen ja saavutettavuuteen. Tiedon jakamisen alustana toimii nettisivu Liikuntakaavoitus.fi ja Liikuntakaavoituksen Facebook-sivut.