Jatkuvapuristeinen malmikiven tutkimusmurskain

Hankkeen mukaisella jatkuvapuristeisella tutkimusmurskauslaitteella pyritään osoittamaan, että oikealla murskaustekniikalla ns. free crushing -ilmiötä tutkimalla ja hyödyntämällä energian kulutuksen, prosessivesien ja kemikaalien määrää voidaan huomattavasti vähentää vaahdotusrikastuksessa ja edelleen rikastushiekka-altaissa.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Rahoituksen määrä

355 560 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

Yleisesti käytössä olevat malmin murskauslaitteet särkevät malmikiven hallitsemattomasti, jolloin syntynyt pienikin malmikivi on pienennys emäkivestä eli sekarakeinen. Oulun yliopiston TTK:n vetämässä EnSaCo (TEKES-rahoitteinen) tutkimusprojektissa 2013-2015 todettiin, että hitaassa jatkuvassa puristuksessa malmikivi hajoaa heikommista kohdistaan eli kiven sisäisten partikkeleiden ja kiteiden rajapinnoilla, jolloin syntyy sekarakeiden sijaan enemmän itsenäisiä arvorakeita ja -kiteitä.

Tämän hankkeen tavoitteena on kehittää malmikiven murskauksen digitaalinen tutkimusympäristö ja digitalisoitu jatkuvapuristeinen tutkimusmurskauslaite, joka antaa reaaliaikaista tietoa murskaustapahtuman ilmiöistä konediagnostiikan ja säätötekniikan mittaus- ja analyysimenetelmiä hyödyntäen. Hankkeen mukaisella jatkuvapuristeisella tutkimusmurskauslaitteella pyritään osoittamaan, että oikealla murskaustekniikalla ns. free crushing -ilmiötä tutkimalla ja hyödyntämällä energian kulutuksen, prosessivesien ja kemikaalien määrää voidaan
huomattavasti vähentää vaahdotusrikastuksessa ja edelleen rikastushiekka-altaissa.

Hankkeen toisena tavoitteena Oulu Mining Schoolista rakentuu alueellisten mittausteknologiayritysten koe- ja testauslaitos.

Hankkeen jälkeen tavoitteena on tutkia tutkimusmurskaimen yhteydessä kuivaerotteluprosesseja tunnettujen vaahdotusprosessien lisäksi.