Kasviperäisten luonnon raaka-aineiden eristys ja käyttö uusissa tuotteissa: rikastaminen, vaikuttavuustutkimukset ja laatuanalytiikka

Kasvi+

Kasvi+ -hankkeen tavoitteena on löytää ja analysoida uusia, aktiivisia, kasviperäisiä raaka-aineita kosmetiikka- ja elintarvikeyritysten tarpeisiin sekä nostaa raaka-aineiden jalostusastetta.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Projektin rahoittaja

Kainuun ELY-keskus, elinkeinoelämäverkottuneet tutkimushankkeet (EAKR)

Rahoituksen määrä

190 000 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yksikkö ja tiedekunta

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Kasveissa ja luonnontuotteissa on alihyödynnettyjä aktiivisia yhdisteitä ja ominaisuuksia, joilla on paljon potentiaalia mm. kosmetiikka- ja elintarvikealan tarpeisiin. Hankkeessa kehitetään luonnonkasvien uuttoja, analysoidaan niiden vaikuttavuutta ja kehitetään yritysten tarpeisiin kohdennettua analytiikkapalvelua. Lisäksi hanke auttaa yrityksiä kansainvälistymään ja kehittää yritysten ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä usean maakunnan alueella. Hankeen tarpeet ovat noussee pk-yrittäjiltä ja aiemmista hankkeista. Ylimaakunnallisessa hankkeessa on mukana kosmetiikka- ja elintarvikeyrityksiä Kainuusta, Pohjois-Pohjanmaalta ja Pohjois-Savosta.

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kolmeen työpakettiin:

  • TP1: Luonnon raaka-aineiden uuton kehittäminen
  • TP2: Vaikuttavuuden analysointi
  • TP3: Yritysten tarvitseman analytiikan pystyttäminen ja tulosten hyödyntäminen

Hankkeen toimenpiteiden painopisteenä on luonnonkasvien öljyjen uuton ja analytiikan kehittäminen sekä uuttojen ja niistä valmistettujen tuotteiden vaikuttavuuden todentaminen. Hankkeen tuloksena syntyy uusia, innovatiivisia tuotteita, teknologioita ja tunnistetaan raaka-aineita etenkin kosmetiikka- ja elintarvikeyritysten tarpeisiin. Lisäksi tavoitteena on kehittää uusia analysointimenetelmiä arvoaineiden kemialliseen analytiikkaan ja vaikuttavuuteen. Hankkeen myötä yrittäjien verkostot ja TKI-osaaminen kasvavat sekä yritykset hakevat uusia, suoria TKI-hankkeita tulosten pohjalta. Yhdessä tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa tavoitteena on saada myös yksi kansainvälinen jatkohanke.

Kasvi+ (Kasviperäisten luonnon raaka-aineiden eristys ja käyttö uusissa tuotteissa: rikastaminen, vaikuttavuustutkimukset ja laatuanalytiikka) on Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikön hallinnoima hanke, jota rahoittaa Kainuun ELY-keskuksen elinkeinoelämäverkottuneet tutkimushankkeet (EAKR). Hankkeen budjetti on noin 190 000 € ja toteutusaika 1.1.2023-31.12.2024.