KEINO - Kuntien maankäytön suunnittelun työkalut ja elinvoimahankkeet

KEINO

Oulun yliopiston KEINO-tutkimushanke tuottaa uutta tietoa maankäytön suunnittelun hyödyntämisestä kuntien elinvoimaisuuden tukemiseen. Hankkeessa tunnistetaan, luokitellaan ja kuvataan paikallisia elinvoiman lisäämiseen tähtääviä maankäytön suunnitteluhankkeita sekä niihin liittyviä hyväksi koettuja työkaluja kymmenessä eri kasvutilanteessa olevissa kunnissa.

Rahoittajat

Kesäisen torin terassi kerrostalojen edessä Kouvolassa

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Projektin rahoittaja

Kunnallisalan kehittämissäätiö (KAKS)

Rahoituksen määrä

48 000 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yksikkö ja tiedekunta

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

Maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksella luodaan edellytyksiä kuntien elinvoimaa lisäävien toimenpiteiden, investointien ja hankkeiden toteuttamiseen. Vaikka kaavoitus nähdään kuntastrategioissa keskeisenä elinvoiman välineenä, esiin on noussut strategiatyön konkreettisuuden puute. Lisäksi maankäytön suunnittelun työkalujen sopivuudesta eri kasvutilanteisiin tiedetään vähän. Maankäytön suunnittelu on kuitenkin myös jatkossa kuntien vastuulla, ja elinvoiman lisääminen yksi niiden tärkeimmistä tehtävistä.

Tutkimushankkeessa tuotetaan uutta tietoa kuntien käytössä olevista maankäytön suunnittelun työkaluista, joiden avulla pyritään lisäämään eri kasvutilanteessa olevien kuntien elinvoimaa ja mahdollistamaan erityyppisiä elinvoimainvestointeja. Hankkeessa tunnistetaan, luokitellaan ja kuvataan paikallisia elinvoiman lisäämiseen tähtääviä maankäytön suunnitteluhankkeita sekä niihin liittyviä hyväksi koettuja työkaluja eri kasvutilanteissa olevissa kunnissa. Tutkimusaineistona käytetään kohdekuntien keskeisille maankäytön suunnittelijoille suunnattuja ryhmähaastatteluja, jota täydennetään kirjallisen verkko- ja muun aineiston avulla. Hanke toteutetaan vuosien 2021–2022 aikana Oulun yliopiston Arkkitehtuurin yksikössä. Hankkeen tuloksista viestitään kohdekunnille suunnatussa verkkoseminaarissa, Polemiikki-lehdessä ja Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisemassa tutkimusraportissa. Lisäksi tulosten pohjalta laaditaan vertaisarvioitu, avoimesti saatavissa oleva tieteellinen artikkeli.