Kestävää ja integroituvaa sähköenergian varastointia additiivisin valmistusmenetelmin

SIESAM

Uuden sukupolven akkukennoteknologian kehitystä ja teollistumista tukevaa materiaali- ja valmistusteknologista osaamista, joka mahdollistaa nykyisiä akkukennoja ympäristöystävällisemmän ja sosioekonomisesti kestävämmän litium-ioniakkujen tuotannon.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Rahoituksen määrä

909 942 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Sähköautot ovat keskeisessä roolissa, kun liikenteen aiheuttamia päästöjä halutaan leikata globaalien ympäristöhaasteiden ratkaisemiseksi. Nykyisellä teknologialla tuotettu sähköauton valmistus tuottaa kuitenkin enemmän päästöjä kuin vastaavan polttomoottoriauton. Tärkein syy tälle on autojen akkujen valmistuksesta syntyvät päästöt. Lisäksi osa keskeisistä akkukemikaaleista ovat sosioekonomisesti kestämättömiä. Pohjois-Suomessa on huomattavat akkukemikaaleihin tarvittavat luonnonvarat sekä kansainvälisesti merkittävää epäorgaanisen kemian teollisuutta (mm. Kokkolan teollisuusalue). Sen lisäksi Oulussa on ainutlaatuinen additiivisen ja painoteknisen valmistusteknologian osaamiskeskittymä (PrintoCent), joka luo erinomaisen pohjan älykkäälle erikoistumiselle, mahdollistaen akkukennojen valmistuksen nykyistä kestävämmin.

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa uuden sukupolven akkukennoteknologian kehitystä ja teollistumista tukevaa materiaali- ja valmistusteknologista osaamista, joka mahdollistaa nykyisiä akkukennoja ympäristöystävällisemmän ja sosioekonomisesti kestävämmän litium-ioniakkujen tuotannon. Hankkeessa keskitytään seuraaviin tavoitteen kannalta keskeisiin tehtäviin:

  1. Kehitetään uusia, teolliseen valmistukseen soveltuvia, akkukemikaalien valmistusprosesseja, jotka mahdollistavat kobolttivapaiden Li-ioni akkujen valmistuksen.
  2. Etsitään ja testataan ympäristöystävällisempiä liuottimia ja sideaineita.
  3. Kasvatetaan kennojen integrointiastetta ja massavalmistettavuutta hyödyntämällä uudella tavalla additiivisia 3D monimateriaalitulostusta ja painoteknisiä valmistusmenetelmiä.
  4. Laajennetaan ja vahvistetaan alueellista akkualan toimijoiden yhteistyötä ja verkostoja.