Kierrätyskelpoisen materiaalin tunnistamisen ja lajittelun ratkaisut

KIMARA-ryhmähankkeessa selvitetään kierrätyskelpoisten jätejakeiden tehokasta tunnistamista ja lajittelemista edesauttavia mittausmenetelmiä ja -laitteita.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakennerahastot - Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)

Rahoituksen määrä

39 442 EUR

Projektin koordinaattori

Kajaanin ammattikorkeakoulu

Yksikkö ja tiedekunta

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

KIMARA-hanke keskittyy kiertotalouteen siirtymisen edistämiseen selvittämällä kierrätyskelpoisten jätejakeiden tehokasta tunnistamista ja lajittelemista. Hankkeen kehittämisen kohteena on kiertotalous.

Hankeen tavoitteena on parantaa kiertotaloussektorin toiminta edellytyksiä Kainuussa ja mahdollistaa uusia investointeja. Kiertotalouden tarpeisiin hankkeessa selvitetään teollisen laadun omaavia ja käyttöön otettavia skaalautuvia mittausjärjestelmiä.

Hankkeen painopistealueen kohteena ovat materiaalitunnistamisratkaisut kierrätystekstiileille ja kerättäville muovilaaduille.

Tavoitteena on saada selville materiaalitunnistamisratkaisujen kyvykkyys lyhyellä ja keskipitkällä aikajänteellä.

Kainuun kiertotaloussektorin tarpeisiin hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa mittalaite- ja järjestelmävalintoihin.

Hankkeessa tunnistettavien ratkaisujen ympärille kootaan jatkokehitystä varten soveltuva ekosysteemi.

Hankkeen toteuttaa Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö MITY Kajaanissa ja Kajaanin ammattikorkeakoulu KAMK. JTF-rahoitus tulee Kainuun liiton kautta. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 80 K euroa.