Kohti ICT:n täysimittaista hyödyntämistä kestävän maito- ja lihakarjatalouden arvoketjuissa

SustainIT

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja pyrkiä ratkaisemaan teknologiset, taloudelliset, sosiaaliset ja institutionaaliset esteet eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän ICT:n laajamittaiselle käytölle maito- ja lihakarjataloudessa.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Horisontti 2020

Rahoituksen määrä

942 800 EUR

Projektin koordinaattori

Other university or unit

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja pyrkiä ratkaisemaan teknologiset, taloudelliset, sosiaaliset ja institutionaaliset esteet eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän ICT:n laajamittaiselle käytölle maito- ja lihakarjataloudessa. Terveystietojen kirjaamista, saatavuutta ja hyödyntämistä pyritään yhtenäistämään. Hankkeessa kerätyn tiedon pohjalta tutkitaan uuden liiketoiminnan mahdollisuuksia.

Tiedon keräämismenetelminä ovat työpajat, keskustelut, asiantuntijoiden haastattelut ja kirjallisuustutkimukset. Kuluttajien mielipiteitä selvitetään kyselytutkimuksessa. Hankkeessa toteutetaan myös ns. living lab toimintaa pienimuotoisena Kainuun ammattioppilaitoksen Seppälän maatilan ja paikallisten viljelijöiden kanssa.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 942 800 €. Suomen osuus budjetista on 154 600 €, josta maa- ja metsätalousministeriön tutkimus ja kehittämismäärärahan osuus on 108 220 €.

Projektin koordinaattori: Viron maatalousyliopisto

Hankekumppanit: Viron maatalousyliopisto, Viron meijeriklusteri, Halmstadin yliopisto, Münchenin teknillinen yliopisto

Lisäksi Suomessa yhteistyökumppaneina ProAgria Keskusten Liitto, Mtech Digital Solutions Oy ja Kainuun ammattioppilaitos