Kronotyypin merkitys työn imun kokemiselle ja fyysisen aktiivisuuden rooli työstressin ehkäisemiseksi – Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 –tutkimus

Tutkimusprojektissa selvitetään kronotyypin eli vuorokausirytmin merkitystä työn imun kokemiselle ja fyysisen aktiivisuuden roolia työstressin ehkäisemiseksi. Tutkimuksessa hyödynnetään Pohjois-Suomen syntymäkohortti – 1966 väestöpohjaista aineistoa. Tutkimuksella tuotetaan tärkeää tietoa työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Projektin rahoittaja

Työsuojelurahasto (Post doc -apuraha)

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

Tutkimusprojektissa selvitetään kronotyypin eli vuorokausirytmin merkitystä työn imun kokemiselle ja fyysisen aktiivisuuden roolia työstressin ehkäisemiseksi. Tutkimukset osoittavat, että työn imun kokemukseen vaikuttavat työhön ja organisaatioon liittyvät tekijät, mutta työn ulkopuolisten tekijöiden tarkastelu on jäänyt vähemmälle huomiolle. Tutkimuksessa hyödynnetään Pohjois-Suomen syntymäkohortti – 1966 väestöpohjaista aineistoa. Tutkimuksella tuotetaan tärkeää tietoa työhyvinvoinnin edistämiseksi.