Kustannustehokas ja pienikokoinen mittausratkaisu arseenin mittaamiseksi vesinäytteestä

Hankkeessa kehitettävällä ja pilotoitavalla arseenipitoisuuksien mittausmenetelmällä pyritään nopeuttamaan teollisuuden prosessien valvontaa ja ohjausta ja siten pienentämään ympäristöpäästöjä.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kansainvälinen

Rahoituksen määrä

171 000 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yksikkö ja tiedekunta

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

Puhtaan juomaveden saannin turvaaminen on vesiviranomaisten suurin haaste monissa maissa. Arseeni on myrkyllinen alkuaine, joka aiheuttaa vakavia terveysongelmia ja juomaveden korkeita arseenipitoisuuksia havaitaan ympäri maailman. Kohonneita pitoisuuksia mitataan myös kotimaassa, esimerkiksi Etelä-Suomessa porakaivoissa, joissa pitoisuudet ovat peräisin luonnollisesta arseenista.

Hankkeessa kehitettävällä ja pilotoitavalla arseenipitoisuuksien mittausmenetelmällä pyritään nopeuttamaan teollisuuden prosessien valvontaa ja ohjausta ja siten pienentämään ympäristöpäästöjä. Edulliselle ja helppokäyttöiselle arseenin mittauslaitteelle on tarvetta maailmalla monin paikoin myös juoma- ja kaivovesien laadun seurantaan.

Hanke toteutetaan 1.7.2021-30.6.2023 välisenä aikana. Hankkeen kustannusarvio on 171 000 €, hankkeelle on myönnetty Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukea Pohjois-Pohjanmaan ELY:n kautta.

Projektin tulokset